Lettergrootte veranderen

Zorghotel Chrysant krijgt hulp gepubliceerd: 07-01-2021

Net voor de kerst deden we vanuit de samenwerkende organisaties die het zorghotel Chrysant organiseren een dringende oproep voor personeel. We kregen gelukkig hulp, maar het blijft alle hens aan dek.

Zorghotel Chrysant
Het zorghotel is ingericht op afdeling Chrysant van verpleeghuis Casa Bonita. Hier is een speciale isolatie afdeling opgezet waar mensen met lichamelijke klachten en mensen met dementie, die besmet zijn met het Coronavirus, opgenomen worden. Het gaat om mensen uit onze Veiligheidsregio. De patiënten komen vanuit verschillende ziekenhuizen in de regio en het zorghotel Achterhoek.

De afdeling wordt samen met Atlant en Klein Geluk gerund en waar mogelijk dragen ook het Gelre ziekenhuis, Vérian, huisartsen uit de regio, Rode Kruis en mensen vanuit de GGD bij aan de zorgverlening.

Personeel nodig
Het is bij alle deelnemende zorgorganisaties zo moeilijk om de diensten gevuld te krijgen, dat voldoende collega’s voor de speciale cohort afdeling vinden, niet lukte. Daardoor moesten er patiënten geweigerd worden. Vandaar dat we een dringende oproep deden.
De oproep op social media werd veel gedeeld. Zelfs burgemeester Ton Heerts, die ook voorzitter van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is, deed een oproep.
Er kwamen veel reacties op de ontwikkelingen in het zorghotel Apeldoorn en dit leverde extra inzet op. ‘Groot respect voor de extra inzet die regionale organisaties nu al leveren en nog gaan leveren. Sámen. Van helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, huisartsen, Extra handen voor de zorg Rode Kruis Nederland, Brandweermensen, GGD Noord- en Oost-Gelderland en de 11 militairen van de Luchtmobiele Brigade. Uit de hele regio komen ze samen. Om mensen die door corona zorg nodig hebben te kunnen blijven helpen. Hoe samen staan ze er. Dag en nacht. Hulde!' aldus directeur Zorg & Welzijn Margje Mahler.
Ook individuen meldden zich om het zorghotel te komen helpen. Zo ook oud-verpleegkundige Maurits Dekker uit Zelhem. De Stentor interviewde hem hierover.

Hoe nu verder?
De ondersteuning van 11 militairen van defensie, is in ieder geval tot 19 januari a.s. Met hun steun kunnen er meer cliënten worden geholpen in de regio. Of zij langer blijven is afhankelijk van het besluit van het Ministerie. Wij hopen natuurlijk dat er tegen die tijd minder zorg van het zorghotel nodig zal zijn, maar houden rekening met de noodzaak om nog verder te moeten opschalen. We blijven samen de schouders er onder zetten.

Inzet ZGA-collega's
We houden rekening met het feit dat de inzet van onze medewerkers binnen het zorghotel nog wel even nodig blijft. Op basis van regionale afspraken verwachten we wel meer instroom van medewerkers van collega zorgorganisaties. Indien dit ook daadwerkelijk plaatsvindt zal een deel van onze medewerkers half of eind januari weer kunnen terugkeren naar de eigen afdelingen. Hierover zal nader gesprek plaatsvinden.

Managementteam ZGA


Artikelen die verschenen over de hulp van de militairen in De Stentor:

30 december 2020 - De Stentor - Zorghotel Chrysant in Apeldoorn krijgt als eerste extra hulp van leger om personeel te ontlasten
30 december 2020 - De Stentor - Militairen schieten te hulp in zorghotel Apeldoorn: ‘Dit gaat ook over onze families en vrienden’
Er verschenen ook artikelen in alle landelijke dagbladen en in het nieuws.