Lettergrootte veranderen

Zorghotel Apeldoorn stopt gepubliceerd: 29-09-2021


Per 1 oktober a.s. is het zorghotel Apeldoorn (op afdeling Chrysant van Casa Bonita) niet meer operationeel. Om dit bijzondere initiatief samen af te sluiten, is dinsdag 2 november a.s. een Dank je wel borrel voor alle betrokkenen.

In de Taskforce van de Veiligheidsregio is 21 september jongstleden met alle betrokken partners het besluit genomen dat vanaf 1 oktober cliënten met een COVID besmetting zorg ontvangen op de plaats waar ze verblijven. Dat houdt dus in dat het Zorghotel Chrysant per 1 oktober a.s. niet meer operationeel is en wordt ontmanteld. Deze bijzondere samenwerking willen we sámen goed afsluiten. Daarom is er dinsdag 2 november 2021 een Dank je wel borrel voor alle betrokkenen.

Nieuw verzoek Ministerie

Vanaf 1 oktober heeft het Ministerie een nieuw verzoek aan de Veiligheidsregio’s, dat wij als gezamenlijke partners ook hebben aanvaard. Concreet betekent het dat er 8 waakvlamplaatsen voor COVID zorg in de hele Veiligheidsregio worden gevraagd. Voor de regio Apeldoorn geldt dat er bij Zorggroep Apeldoorn e.o., of bij hoge nood een andere organisatie in de regio, 3 plekken ELV Hoog Complex beschikbaar gemaakt kunnen worden voor COVID cliënten die niet elders opgenomen kunnen worden. Dit betekent dat het zorghotel Apeldoorn niet meer nodig is.
De duur van dit verzoek is nog in bespreking tussen het ministerie en de veiligheidsregio maar wij verwachten tot in ieder geval maart 2022.


Dank je wel borrel voor betrokkenen

We willen graag samen stilstaan bij dit bijzondere initiatief. Er is door veel betrokken medewerkers van de verschillende organisaties intensief samengewerkt. Naast alle heftige ervaringen mogen we ook best trots zijn op wat we met elkaar hebben weten te realiseren.  
Daarom wordt iedereen die zich ingezet heeft voor zorghotel Apeldoorn (Chrysant) uitgenodigd voor een Dank je wel borrel op dinsdag 2 november van 16.00 uur - 18.30 uur in de Gasterij op locatie Casa Bonita. Opgeven kan door vóór vrijdag 22 oktober een mail te sturen naar: henny.spijkerman@zgapeldoorn.nl.  

We zijn alle betrokkenen ontzettend dankbaar voor hun inzet en kijken trots terug op dit mooie initiatief dat we samen in de regio opgezet hebben.

Annemieke van Diermen, teammanager Zorg & Welzijn
Antoinette Molder, teammanager Zorg & Welzijn
Margje Mahler, directeur Zorg & Welzijn