Lettergrootte veranderen

Zorggroep Apeldoorn krijgt oorkonde voor project 'Kleurrijk zorgen in een kansrijke samenleving' gepubliceerd: 07-07-2020
Maandag 6 juli heeft wethouder Nathan Stukker in CODA een oorkonde van het Aktie Leer Netwerk aan onze bestuurder Anneke Bouwmeester overhandigd. Het Aktie Leer netwerk is door het ministerie van VWS in het leven geroepen om initiatieven die bijdragen aan ‘werken in de zorg’ met elkaar te verbinden en landelijk onder de aandacht brengen.

Actieve rol
Met deze oorkonde krijgt Zorggroep Apeldoorn e.o.  waardering voor haar actieve rol in een samenwerkingsverband met de gemeente Apeldoorn, Lucrato en het ROC Aventus, Aslan Consultants en grondlegger VARIIS Jos Artz. Het doel van deze samenwerking is om via het beproefde VARIIS programma statushouders klaar te stomen voor een baan in de zorg, en werkgevers klaar te stomen voor de komst van deze nieuwe medewerkers. Daar draait het om in dit Apeldoornse Koploperinitiatief.

Arbeidscontract
De deelnemers van dit project hebben uit handen van de wethouder hun arbeidscontract ontvangen. Vanaf nu is het personeelsbestand verrijkt met een aantal Syrische en één Cubaanse collega. Zij zullen vanaf september starten met een BBL-opleiding en wij wensen hen heel veel succes en werkplezier.

Andere V&V instellingen sluiten aan
Ons  initiatief heeft inmiddels geleid tot een driejarig Apeldoorns project waar ook de andere V&V instellingen aan deelnemen. Gezamenlijk met ons zullen Atlant en KleinGeluk in de komende drie jaar 75 mensen door middel van het VARIIS programma naar een baan en opleiding in de ouderenzorg begeleiden. Met andere lokale V&V organisaties wordt nog gesproken om aan te haken bij dit project. Talma Borgh heeft reeds aangegeven belangstelling te hebben. Het project draait om mensen met een migratie-achtergrond die de potentie en motivatie hebben om in de ouderenzorg aan het werk te gaan.

Financiële middelen
Het Zorgkantoor (Zilveren Kruis) heeft de financiële middelen beschikbaar gesteld  om het project uit te kunnen voeren. Zij zien net als alle deelnemers een meerwaarde voor de gehele Apeldoornse samenleving. Meer mensen aan het werk in de ouderenzorg, meer diversiteit in het personeelsbestand, een toenemende toegankelijkheid voor inwoners met een migratie-achtergrond en last but not least een zorg die inhoudelijk zal veranderen door het wederzijdse leren. Inmiddels is er al veel belangstelling vanuit andere sectoren (o.a. installatietechniek) en andere regio’s.

Nieuwe deelnemers verwelkomd
De wethouder heeft in dezelfde bijeenkomst ook een delegatie van de nieuwe deelnemers welkom geheten en daarmee de aftrap van dit mooie Apeldoornse project vormgegeven. Over enkele maanden zullen ook zij een contract aangeboden krijgen bij één van de deelnemende organisaties.

Omroep Gelderland besteedde aandacht aan dit mooie moment. Lees hier hun bijdrage.


Danny Huizer,
Projectleider