Lettergrootte veranderen

Zorggroep Apeldoorn e.o. krijgt positieve beoordeling HKZ gepubliceerd: 29-06-2020

ZGA heeft al enkele jaren het HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitswet Zorginstellingen. Met het HKZ certificaat laat je als organisatie zien dat je een werkend kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) hebt. Vorige week was de jaarlijkse HKZ audit en deze ging erg goed. Met als resultaat dat we ons HKZ certificaat weer toegekend hebben gekregen!

‘Het managementteam van Zorggroep Apeldoorn e.o. is blij met dit resultaat en dankt iedereen voor zijn/ haar inbreng. We hebben vertrouwen in de vervolgstappen die we met elkaar gaan maken,’ vertelt manager Beleid, Kwaliteit & Innovatie Max Bijwaard. Kwaliteitsfunctionaris Ilona Steevens die de audit in goede banen leidde, kijkt ook trots terug op de audit.

Gesprekken
Twee externe auditoren hebben 3 dagen lang gesproken met medewerkers van verschillende afdelingen/locaties en van de ondersteunende diensten. Er waren gesprekken met de bestuurder, directeuren, managers, de cliëntenraad, afdelingen GRZ, PG en somatiek, HRM, facilitair en kwaliteit. Ilona Steevens: ‘De audit was iets anders dan anders, omdat er deze keer geen locaties bezocht zijn i.v.m. Corona.’

Positieve energie
Ilona Steevens vertelt dat de auditoren erg lovend waren over wat zij gezien en gehoord hebben. ‘De positieve energie, de positieve flow en het enthousiasme waarmee medewerkers over hun werk en vooral ook over alle huidige ontwikkelingen spraken, stond voorop.  (Nieuwe) medewerkers voelen zich verwelkomd.  Door de verbeterteams ervaren medewerkers dat ze mee mogen denken en praten vanuit hun vakmanschap. Tevens wordt ervaren dat er veel meer bottom- up wordt gewerkt, in plaats van top-down. Ook de andere besturing en de besturingsfilosofie zijn nu meer zichtbaar en duidelijk. Verder viel het de auditoren op dat in alle geledingen (in alle lagen van de organisatie) gesproken wordt over methodisch werken en dat pro- actief op zoek is naar verbeteringen.’
Max Bijwaard vult aan dat er enkele verbetersuggesties gedaan zijn, maar dat die al grotendeels in beweging zijn. ‘Een positief resultaat, waar we samen trots op mogen zijn,’ sluit Ilona Steevens enthousiast af.

 

 

HKZ-certificaat
Een werkend kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) betekent dat je een lerende organisatie bent, die continue verbetert door het doorlopen van de PDCA – Cyclus.
Je maakt plannen met doelstellingen en te behalen resultaten. Je voert de plannen uit. Met afgesproken regelmaat monitor je (toets je) of het gewenste doel en/of resultaat gehaald wordt en kijk je waar verbetermogelijkheden zijn. Dan stel je de plannen bij a.d.h.v. de vastgestelde verbetermogelijkheden en doorloop je de cyclus opnieuw. Dit wordt continue verbeteren genoemd.