Lettergrootte veranderen

Versoepeling regels corona voor medewerkers gepubliceerd: 29-04-2021

 

29 april 2021

Na het volgen van het kabinetsbeleid afgelopen week rondom de verruiming van een aantal maatregelen voor bezoekers, gaan we ook versoepelingen doorvoeren voor onze medewerkers. Vanaf vrijdag 30 april gelden voor medewerkers andere richtlijnen met betrekking tot het dragen van een mondneusmasker.

Aanleiding
Veel medewerkers hebben gevraagd of het gebruik van mondneusmaskers ook voor hen beperkt kan worden. Er is inmiddels gemiddeld een hoge vaccinatiegraad binnen de woonafdelingen van Zorggroep Apeldoorn e.o. en bezoekers hoeven op de kamer hun mondneusmasker niet meer op. Redenen om op bepaalde momenten het dragen van een mondneusmasker door medewerkers niet meer te verplichten.
Er zijn ook medewerkers die het best spannend vinden en graag nog wel vasthouden aan het gebruik van een mondneusmasker. Daar hebben wij alle begrip voor.

Wat gaat er veranderen?
De nieuwe richtlijnen voor het dragen van een mondneusmasker verschillen voor de woonafdelingen én de revalidatie- & herstelafdelingen. Hieronder vindt u de richtlijnen voor deze twee groepen weergegeven.

Voor de woonafdelingen (somatiek en dementie)

Medewerkers:

 • Mondneusmaskers zijn verplicht bij intensieve zorgmomenten binnen 1,5
  meter.
 • Mondneusmaskers mogen af wanneer er voldoende afstand kan worden
  gehouden of het ondersteuningsmoment van korte duur is. Dit geldt ook voor de huiskamers.
 • Medewerkers die dat willen, mogen constant een mondneusmasker blijven
  dragen.
 • Buiten de afdelingen - dus in algemene ruimtes, gangen en overige ruimtes blijven mondneusmaskers verplicht.
 • Voor medewerkers die niet gevaccineerd zijn, is het dringende advies het
  mondneusmasker te gebruiken op alle momenten binnen de locaties.
 • Randvoorwaarden;
  - 80% van bewoners is gevaccineerd tegen COVID-19.
  - Mondkapjes blijven beschikbaar voor medewerkers (IIR en FFP2).

Voor familie/naasten/ bezoek geldt:

 • Huidige afspraak -op eigen kamer mag mondkapje af- blijft gehandhaafd.
  Bezoek vindt niet plaats in de huiskamer, wel op de eigen kamer, buiten of een algemene daarvoor aangewezen ruimte binnen de afdeling of het gebouw.
 • Een volgende stap kan zijn bezoek in de huiskamer toelaten. We weten dat die vraag leeft.

Voor herstelgerichte zorg (GRZ / ELV en Hospice de Spreng)

Medewerkers:

 • Mondkapjes zijn verplicht bij alle zorgmomenten binnen 1,5 meter.
 • Mondkapjes in algemene ruimtes/ gangen en huiskamer mogen af bij
  voldoende afstand houden en bij kortdurende ondersteunende
  handelingen(aanreiken van koffie bijvoorbeeld).
 • De doorgaande gang van Randerode naar het Gelre is een openbare ruimte,
  daar geldt een mondkapjesplicht.
 • Medewerkers die dat willen, mogen constant mondneusmaskers blijven
  dragen.
 • Randvoorwaarden;
  - 1,5 meter afstand in de huiskamers en teamposten blijft uitgangspunt evenals goede handhygiëne door revalidanten en verpleging.
  - Mondkapjes blijven beschikbaar voor medewerkers (IIR en FFP2).

Voor familie/ naasten/ bezoek geldt:

 • Bezoek op 1 persoonskamers welkom met mondkapje en op 2 persoonskamers alleen in de daarvoor aangemerkte algemene ruimten (niet op de afdeling).
 • Bezoek vindt plaats in algemene ruimtes, maar niet in (volle) huiskamers.

N.B. De overige richtlijnen, die u op onze website kunt lezen en op de posters op de locaties vindt, blijven van kracht.

Veilig versoepelen
Zo kunnen we samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van cliënten en medewerkers dragen en hopen we weer verdere stappen te zetten om veilig te kunnen versoepelen. Zodra we een nieuwe stap zetten berichten we u
hierover.

Met vriendelijke groet,
Managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.