Lettergrootte veranderen

Versoepeling regels bezoek vanaf vrijdag 26 maart gepubliceerd: 25-03-2021

We hebben een enorme respons gekregen van familie, eerste contactpersonen en medewerkers op onze vraag om met ons mee te denken over versoepelingen binnen onze zorggroep. De respons op de enquête was overweldigend. Bijna 400 mensen hebben de enquête ingevuld. Ook de feedbacksessies gisteren hebben levendige gesprekken opgeleverd. Zowel de uitkomsten van de enquête als de gespreksstof uit de feedbacksessies hebben we meegenomen in onze overwegingen ten aanzien van versoepelingen.

We gaan geleidelijk versoepelen. De verruiming van de bezoekregeling, de behoefte aan sociaal contact en het welzijn van cliënten was voor veel mensen van groot belang. Op basis daarvan hebben we nieuw beleid vastgesteld. Dit beleid gaat vrijdag 26 maart in. We willen dit wel graag zo veilig mogelijk doen. Stap voor stap en met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.

Hier leest u wat de versoepeling inhoudt.