Lettergrootte veranderen

Versoepeling bezoekregeling per 15 juni gepubliceerd: 18-06-2020


Vorige week heeft de overheid laten weten dat het aantal vaste bezoekers aan onze bewoners/cliënten uitgebreid mag worden per 15 juni. Dat stemt ons blij. De nabijheid van naasten draagt bij aan de levenskwaliteit en het welzijn van onze bewoners/cliënten.

Algemene bezoekregels
De versoepeling van de bezoekregeling op onze locaties doen we op basis van de landelijke richtlijnen van het kabinet en het RIVM. 

We kennen een aantal standaard afspraken:
• Iedere bewoner/cliënt mag twee vaste bezoekers ontvangen.
• Bezoek is alleen mogelijk op afspraak. De twee bezoekers mogen gezamenlijk en afzonderlijk komen.
• De bezoeker is vrij van klachten die kunnen duiden op het covid-19 virus. Het bezoek wordt geannuleerd indien de bezoeker (of huisgenoot) corona-achtige klachten heeft.
• De bezoeker vult voorafgaand aan het bezoek een checklist en de bezoekerslijst in. Na het bezoek tekent de bezoeker deze af. Zo registreren we goed wie wanneer op bezoek is. Contactonderzoek nadien is hiermee goed te doen.
• De bezoeker betracht goede handhygiëne (handen wassen of met alcohol desinfecteren).
• Indien de 1,5 meter niet gevolgd kan worden, doet de bezoeker een mondkapje op en draagt dit de gehele bezoektijd.

Bezoekregels kunnen per afdeling verschillen
De duur en frequentie van het bezoek is maatwerk en kan per afdeling verschillen. Het is door de afdelingen zelf ontwikkeld, waarbij de zorgteams hebben gekeken naar de doelgroep en de specifieke behoeften van de doelgroep. Ook is rekening gehouden met de (on) mogelijkheden van de locatie.
Onze zorgteams hebben alle eerste contactpersonen een persoonlijk bericht gestuurd over de versoepelde bezoekregeling van hun naaste.

Regel uw bezoek via de bezoek-reserveerlijn: 055-549 51 47

Bezoek kan alleen op afspraak. Voor het inplannen van een bezoekafspraak belt u onze speciale bezoek-reserveerlijn. Telefoonnummer: 055-549 51 47. 

Eigen verantwoordelijkheid
Alle bezoekers vragen wij zelf verantwoordelijkheid te nemen. Zowel voor zichzelf als voor anderen. Volg de hygiënemaatregelen van het RIVM: 1,5 meter afstand, handen wassen en niezen in de ellenboog. Kom niet op bezoek als u zich niet fit voelt of als één van uw huisgenoten zich niet fit voelt. We willen de kans op een eventuele corona-uitbraak zo klein mogelijk houden, want dan is bezoek op de desbetreffende afdeling tijdelijk niet mogelijk. Volg de basisregels en instructies van onze medewerkers alstublieft.
In de komende periode worden de bezoekplannen continu geëvalueerd en waar nodig aangepast. Eventuele wijzigingen worden direct gecommuniceerd.

Tot besluit
We zijn blij met de verruiming van de bezoekregels. We wensen bewoners, cliënten, hun familie en hun naasten mooie contactmomenten toe!