Lettergrootte veranderen

Verdere versoepeling basisregels corona gepubliceerd: 13-04-2021

Per vrijdag 9 april zijn we verder gaan versoepelen m.b.t. de basisregels corona op afdelingen van Zorggroep Apeldoorn e.o. (ZGA e.o.) waar de vaccinatiegraad van bewoners boven de 80% is (we noemen dit volledige vaccinatie). Wij volgen hier het kabinetsbesluit naar aanleiding van het advies van het OMT voor een bredere versoepeling, die rekening houdt met de kwetsbaarheid van onze bewoners en de balans op kwaliteit van leven, die door alle maatregelen onder druk staat.

Wij hebben zoals aangegeven de afgelopen twee weken gemonitord wat de effecten van de versoepelingen waren. We zien dat over het algemeen mensen zich goed aan de afspraken houden en dat het aantal besmettingen binnen onze locaties laag blijft. Waar we het over volledige vaccinatie hebben geldt dit voor de woonafdelingen.

De afdelingen waar GRZ / ELV cliënten verblijven en het Hospice De Spreng zijn hiervan uitgezonderd, daarvoor gelden andere regels.

Versoepelingen: Nieuw beleid binnen ZGA e.o.

 • Mondneusmasker en afstand houden
  Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door één of enkele vaste bezoekers (bíjvoorbeeld partner of kinderen) afgezien worden van het dragen van een mondneusmasker en het 1,5 meter afstand houden. Bezoekers dienen dan bij voorkeur zelf ook volledig gevaccineerd te zijn of zich te laten testen voorafgaand aan het bezoek. Hierin ligt de verantwoordelijkheid bij de bezoeker zelf. In de centrale en openbare ontvangstruimtenen in de huiskamers blijft een mondneusmasker nog wel verplicht.

  Om het aantal contacten tussen afdelingen te beperken, hebben we op aantal plekken tussendeuren helaas moeten sluiten. Aangezien op woonafdelingen bewoners veelal volledig gevaccineerd zijn, kunnen deze tussendeuren weer meer open wat meer bewegingsruimte geeft voor de bewoners. Daarbij moet rekening gehouden worden met de vaccinatiestatus van de bewoners, de kwetsbaarheid van de (ongevaccineerde) bewoners, de gevolgen voor de bewoners van het cohort in geval van een besmetting of uitbraak (quarantaine en testen).
 • Groepsactiviteiten
  Groepsactiviteiten kunnen weer plaatsvinden op afdelingen zelf met eigen medewerkers of vrijwilligers.
  Gezien de hoge infectiedruk en lage vaccinatiegraad in de maatschappij wordt nog steeds geadviseerd om geen cliënten of bezoekers van buiten de instelling toe te laten tot groepsactiviteiten. Wij volgen dit advies.
 • Vrijwilligers
  Er is op de betreffende woonafdelingen geen bezwaar tegen bezoek of inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers dragen binnen de instelling een chirurgisch mondneusmasker minimaal type IIR , net zoals de zorgmedewerkers. Als de vrijwilliger zelf tot een risicogroep behoort, is het te adviseren om nog geen vrijwilligerswerk binnen de instelling te verrichten zolang zij niet gevaccineerd zijn.
 • Contactberoepen
  Voor de betreffende woonafdelingen, kunnen contactberoepen zoals kappers en (niet-medische) pedicures weer worden toegelaten op de afdelingen conform de voor hun beroepsgroep geldende richtlijnen.
  Wel dienen zij binnen de instelling een chirurgisch mondneusmasker minimaal type IIR te dragen om de kans op introductie van het coronavirus binnen de instelling te verkleinen.

N.B. De overige richtlijnen, welke u op onze website en op de posters op de locaties vindt, blijven gehandhaafd.

Hiermee zetten we een volgende stap in versoepelingen, zoals in onze vorige brief aangegeven. De mogelijke versoepelingen die we in onze vorige brief hebben genoemd, houden we voor nu nog even aan. We volgen voor dit moment de richtlijnen zoals deze vanuit het kabinet zijn vastgesteld afgelopen dinsdag. Dit zijn al flinke stappen die het welbevinden en de kwaliteit van leven van bewoners en naasten hopelijk zullen vergroten.


Veilig versoepelen
Een belangrijk uitgangspunt is bij alle versoepelingen is dat we bezoek vragen zich aan alle landelijke en interne maatregelen te houden. Dit betekent:

 • niet komen bij lichte klachten (laat u dan testen)
 • ons informeren bij een positieve testuitslag
 • inachtneming basisregels
 • bezoekers dienen bij voorkeur zelf ook volledig gevaccineerd te zijn of zich te laten testen voorafgaand aan het bezoek. Hierin ligt de verantwoordelijkheid bij de bezoeker zelf.

Zo kunnen we samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van cliënten en medewerkers dragen en hopen we stap voor stap verder veilig te kunnen versoepelen.

Met vriendelijke groet,
Het managementteam

NB: Voor meer achtergrondinformatie over de versoepelingen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/07/vaccineren-maakt-versoepelingen-in-verpleeghuizen-mogelijk