Lettergrootte veranderen

Inspectie heft verscherpt toezicht Zorggroep Apeldoorn e.o. op gepubliceerd: 06-01-2021

Met ingang van 21 december staat Zorggroep Apeldoorn e.o. niet meer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In januari 2020 stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Zorggroep Apeldoorn e.o. onder verscherpt toezicht. De inspectie volgde sindsdien hoe we aan de slag gingen met een aantal verbeterpunten. Bezoeken en audits volgden meerdere malen en gespreid in de tijd. De inspectie is in haar eindrapport van mening dat de verbeterpunten voortvarend genoegd zijn opgepakt. Destijds geconstateerde verbeterpunten hadden vooral betrekking op hoe de kwaliteit van de zorg op langere termijn geborgd en continu verbeterd wordt (de zogenaamde kwaliteitsverbetercyclus). Ook vond de inspectie dat de somatische zorg meer persoonsgericht kon.
Zorggroep Apeldoorn e.o. moest van de inspectie concrete stappen op deze punten laten zien.

Anneke Bouwmeester, bestuurder van Zorggroep Apeldoorn e.o.: "De inspectie baseert haar eindoordeel op een veelvoud aan bezoeken aan verschillende afdelingen en locaties van onze organisatie. We hebben het verscherpt toezicht destijds vooral beschouwd als een professionele spiegel en zijn hard aan het werk gegaan. We hebben continu het vertrouwen gehad dat we met zijn allen de belangrijke slagen konden maken die de inspectie van ons verlangde. We wilden de plek blijven waar cliënten zich thuis voelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ik ben trots op wat we bereikt hebben. Los laten we zeker niet. Kwaliteitsborging staat hoog op onze agenda en blijft dat. "

Het eindrapport van de inspectie is na te lezen op de website van de inspectie, www.igj.nl.