Lettergrootte veranderen

Conclusies Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gepubliceerd: 04-02-2020

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft Zorggroep Apeldoorn e.o. met ingang van 28 januari onder verscherpt toezicht gesteld. Dat betekent dat de inspectie kritisch meekijkt hoe het bij ons gaat. Niet zozeer vanwege de zorg zelf, maar om hoe dingen om de zorg heen georganiseerd zijn, het centrale management daarvan met name.

De inspectie heeft afgelopen jaar bij bezoeken aan Zorggroep Apeldoorn e.o. een aantal positieve punten gezien, zoals de onderlinge samenwerking en de manier waarop we met veiligheid en kwaliteit omgaan. Maar ze zag ook dat er onvoldoende centrale management aansturing is die helpt om de huidige kwaliteit van de zorg goed in de gaten te houden en verder te verbeteren. De vele wisselingen in bestuur en MT van de afgelopen jaren hebben daar niet bij geholpen.
In onze somatische zorg vindt de inspectie dat we wel meer regie bij de cliënten zelf zouden moeten kunnen leggen en meer rekening kunnen houden met de achtergrond van de mensen. Daarnaast zou de huisvesting van cliënten persoonlijker kunnen en is er een (te) grote tijdsdruk voor de zorgverleners. Ook hier gaan we hard ons best doen deze punten aan te pakken.

Vertrouwen
We hebben nu tot eind oktober de tijd gekregen om deze verbeterpunten aan te pakken. We trekken ons de conclusies van de inspectie aan, maar hebben er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken. De wisselingen in het centrale management hebben we voor een belangrijk deel achter de rug. Ook hebben we eind 2019 een verbeterteam samengesteld en wordt er een projectleider kwaliteitsborging aangetrokken. We hebben er vertrouwen in dat we onze cliënten ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven geven.

Lees hier de brief die naar cliënten en hun naasten is gestuurd.

Meer informatie?
De inspectierapporten zijn in de loop van deze week na te lezen op de website van de inspectie (www.igj.nl). Voor vragen zijn we via de email bereikbaar, op info@zgapeldoorn.nl. We geven u dan zo snel mogelijk antwoord.