Lettergrootte veranderen

Café Doodgewoon op 25 september gepubliceerd: 05-09-2018

Datum                 Dinsdag 25 september 2018

Thema                 Palliatieve zorg thuis

Locatie                Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn

Tijd                      Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur

Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar en bent u van harte welkom  

Mensen hebben een sterke voorkeur om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Daar kan verpleging en verzorging geboden worden. Gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen ook begeleiding bieden als er (nog) geen thuiszorg nodig is. Naast ondersteuning door beroepskrachten zoals de verpleegkundige palliatieve zorg kan er ook een beroep gedaan worden op speciaal opgeleide vrijwilligers. Is er een indicatie nodig voor deze vormen van zorg? Waarvoor komt u in aanmerking? Wat zijn de kosten? Wie doet wat? Deze vragen worden beantwoordt en er is volop ruimte voor uw eigen vragen.

Gastsprekers Thea Katerberg, transferverpleegkundige Gelre Ziekenhuis, Hetty van Veen, coördinator bij de Kap en hospice Apeldoorn en Helma Siegelaar, verpleegkundige palliatieve zorg bij Klein Geluk.

Wat is Café Doodgewoon?

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.

Meer informatie
Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.
Website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe
Telefoon: 06- 36581651

Volgende bijeenkomsten in 2018:
27-11-2018 Zorg in het hospice

-> Klik hier voor de flyer.