Lettergrootte veranderen

ACM wil fusie met Trimenzo inhoudelijk beoordelen gepubliceerd: 25-04-2019

De geplande datum van de bestuurlijke fusie van Zorggroep Apeldoorn e.o. met Trimenzo loopt vertraging op

Zorggroep Apeldoorn e.o. en Trimenzo hebben vorig jaar een voorgenomen bestuurlijke fusie aangekondigd. Na goedkeuring c.q. positieve adviezen door de Raden van Toezicht, de Ondernemingsraden en de Cliëntenraden, heeft ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daar inmiddels haar goedkeuring aan gegeven.

Wat rest is de goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Toezichthouder ACM beoordeelt de mate van concurrentie in het gebied waarin Zorggroep Apeldoorn e.o. en Trimenzo actief zijn. Daarbij beoordeelt de ACM of er na de fusie voldoende keuzevrijheid is voor cliënten. De ACM onderzoekt dit in twee fasen: een eerste globale meldingsfase en een vergunningsfase. In die tweede fase wordt uitgebreider naar concurrentieverhoudingen gekeken. De ACM heeft 24 april aangegeven dat er verdiepend onderzoek nodig is naar de voorgenomen fusie tussen Zorggroep Apeldoorn e.o. en Trimenzo. Dat betekent dat de voorgenomen datum voor de bestuurlijke fusie van 1 mei verschuift.

De ACM heeft onderzoek gedaan op basis van onder andere de door Zorggroep Apeldoorn e.o. en Trimenzo aangeleverde cliëntengegevens (met name de herkomst van cliënten). De ACM ziet vanuit concurrentieoogpunt een mogelijk knelpunt in de gemeente Voorst en wil daar aanvullend onderzoek naar doen.

Omdat wij van mening zijn dat er na de beoogde fusie sprake is van voldoende concurrentie, laten we dit door een extern expert onderzoeken om ons standpunt te onderbouwen. Vervolgens gaan we bij de ACM een aanvraag indienen voor de vergunningsfase met daarbij de benodigde informatie.

We realiseren ons dat het standpunt van de ACM tot aanvullend onderzoek helaas tot een vertraging in het proces leidt. De verwachting is dat er in september meer duidelijk zal zijn over de voorgenomen fusie.