Lettergrootte veranderen

Aanscherping basisregels rondom Corona gepubliceerd: 01-10-2020

Deze week is er weer een persconferentie geweest over de corona situatie in Nederland. Op basis van de inhoud van deze persconferentie, de huidige situatie binnen ZGA en de regionale situatie (Apeldoorn e.o.) brengen we onderstaande punten graag bij u onder de aandacht. Als ingangsdatum voor deze punten nemen we vanochtend 9.00 uur (donderdag 1 oktober).

Dringend advies om mondneuskapjes te dragen in alle locaties van Zorggroep Apeldoorn
Het MT geeft alle medewerkers en bezoekers van ZGA het dringende advies om in alle locaties van Zorggroep Apeldoorn e.o. een mondneuskapje te dragen.
We lopen hiermee vooruit op het formele advies dat het RIVM volgende week gaat uitbrengen over een landelijke mondkapjesplicht, maar het lijkt ons verstandig in de huidige situatie en in het kader van duidelijkheid.

Bezoek/aantal bezoekers per cliënt
Alertheid en waakzaamheid blijven geboden. Dat betekent nogmaals dat we verwachten dat familie en naasten van onze cliënten zich aan de volgende basisregels houden:

  1. De bezoeker checkt zijn/haar gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
  2. Mocht de bezoeker positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon dient dat onmiddellijk aan de afdeling gemeld te worden;
  3. Bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek te houden;
  4. Dit betekent dat per keer 1 of 2 bezoekers langs kunnen komen, omdat de 1,5 meter op de kamer anders niet haalbaar is;
  5.  Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
  6. Voor het bezoek staan er mondneuskapjes bij de ingang van een locatie en vragen we u deze (gelijk bij binnenkomst) te dragen op de locatie van Zorggroep Apeldoorn;
  7. Het bezoek laten we AVG-proof formulier invullen conform het voorbeeld van de RIVM, waarmee we de ingangscontrole nog beter kunnen volgen. De bezoeker vult zijn/haar naam in op dit formulier bij de ingang en verklaart daarmee ook dat hij/zij gezond is en geen corona-achtige klachten heeft. Hierop zal geen controle plaatsvinden. We gaan uit van de verantwoordelijkheid van eenieder;
  8.  De routing op de hoofdlocaties wordt eveneens aangepast, zodat het bezoekersverkeer binnen deze locaties nog beter beheerst gaat worden (de in- uitgang voor bezoekers wordt gescheiden);
  9. De bezoeker volgt de aanwijzingen van het personeel op.

Besmetting
Mocht sprake blijken van een nieuwe of vermoede besmetting op een specifieke afdeling, dan zal het bezoek aan die betreffende persoon op die afdeling uitgesteld worden. In overleg met de afdeling en behandelend artsen kan er in die situatie gekeken worden naar de inzet van de ‘Kom op Visite Kar’ en Persoonlijke Beschermingsmiddelen om bezoek op een veilige en gecontroleerde wijze toch mogelijk te maken.

We rekenen op uw medewerking en danken u voor uw getoonde geduld en begrip.

Het managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.