Lettergrootte veranderen

Nieuws

 • Festiviteiten voor jong en oud Zonnehuis Beekbergen
  Gepubliceerd: 12-05-2021

  Op 24 mei 1921 werd de Vereniging Het Zonnehuis opgericht. ‘Een bijzondere dag die we, nu 100 jaar later, niet ongemerkt voorbij laten gaan! We organiseren een zonnebloemwedstrijd, gebak voor alle bewoners én een etalagespeurtocht die ook door buitenstaanders kan worden gedaan in de week van 24 tot en met 29 mei a.s. We willen het hele dorp graag mee laten vieren!’‘Binnen de mogelijkheden en met in acht neming van de Corona maatregelen hebben we samen met anderen een feestelijk programma uitgewerkt,’ vertellen teammanagers Zorg en Welzijn van Zorggroep Apeldoorn e.o. Christine Jettkandt en Ingrid Hendriks. ‘We zijn op dit moment al gestart met een zonnebloemwedstrijd. De bewoners hebben allemaal een zonnebloem gepoot en we volgen de groei met spanning.’EtalagespeurtochtIn samenwerking met de winkeliers uit Beekbergen is er tussen 24 en 29 mei a.s. een leuke etalagespeurtocht te doen. Een aantal winkeliers kleden hun etalages aan met foto’s en herinneringen aan Het Zonnehuis. ‘Je kunt

 • Dag van de beroerte (CVA)
  Gepubliceerd: 11-05-2021

  Het is vandaag de Europese Dag van de Beroerte. Rond deze datum wordt landelijk en internationaal aandacht gevraagd voor het herkennen van een beroerte en wat u moet doen wanneer u of iemand in uw omgeving plotseling één van de verschijnselen van een beroerte heeft. Ook wordt er aandacht gegeven aan hoe u het risico op het krijgen van een beroerte kunt verlagen.CVA ketenAls Zorggroep Apeldoorn e.o. zijn wij onderdeel van de CVA keten Apeldoorn- Zutphen. Doordat we met verschillende organisaties als CVA keten Apeldoorn samen werken blijft de cliënt ook na terugkeer naar huis begeleiding en voorlichting ontvangen van gespecialiseerde verpleegkundigen. Wat is een beroerte?Beroerte is de verzamelnaam voor een TIA, herseninfarct en hersenbloeding. De medische term is Cerebrovasculair Accident (CVA). Dit betekent letterlijk een ‘ongeluk van de bloedvaten van de hersenen’. Bij zo’n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen. Hierdoor krijgt een deel van die hers

 • Online symposium: Samen! CVA zorg van nu
  Gepubliceerd: 15-04-2021

  De gezamenlijke CVA zorgketen Apeldoorn en Zutphen organiseert een online symposium: Samen! CVA zog van nu. Het online symposium vindt plaats op de Europese Dag van de Beroerte op dinsdag 11 mei 2021 van 15.30 - 17.30 uur, via een webinar. Reserveer deze datum in uw agenda en meld u aan! Voor wie?Huisartsen, POH-ers, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, Physician Assistants, paramedici en andere belangstellende professionals, betrokken bij de CVA zorgketen.Thema'sEen tweetal sprekers gaat in op de volgende thema’s: Ziekte inzicht bij NAHGevolgen van hersenletsel hebben een enorme impact, zowel op degene die het overkomt, als op zijn/haar omgeving. Maar al te vaak beseft een cliënt niet eens goed wat er aan de hand is. Hoe ga je daar als zorgverlener mee om?De rol van gecomputeriseerde brain games in de cognitieve revalidatieBrain games zijn een ‘booming business’ en aanbieders be

 • Verdere versoepeling basisregels corona
  Gepubliceerd: 13-04-2021

  Per vrijdag 9 april zijn we verder gaan versoepelen m.b.t. de basisregels corona op afdelingen van Zorggroep Apeldoorn e.o. (ZGA e.o.) waar de vaccinatiegraad van bewoners boven de 80% is (we noemen dit volledige vaccinatie). Wij volgen hier het kabinetsbesluit naar aanleiding van het advies van het OMT voor een bredere versoepeling, die rekening houdt met de kwetsbaarheid van onze bewoners en de balans op kwaliteit van leven, die door alle maatregelen onder druk staat. Wij hebben zoals aangegeven de afgelopen twee weken gemonitord wat de effecten van de versoepelingen waren. We zien dat over het algemeen mensen zich goed aan de afspraken houden en dat het aantal besmettingen binnen onze locaties laag blijft. Waar we het over volledige vaccinatie hebben geldt dit voor de woonafdelingen. De afdelingen waar GRZ / ELV cliënten verblijven en het Hospice De Spreng zijn hiervan uitgezonderd, daarvoor gelden andere regels. Versoepelingen: Nieuw beleid binnen ZGA e.o. Mondneusmasker en

 • Retourticket naar de zorg: online evenement voor herintreders
  Gepubliceerd: 06-04-2021

  Op 23 april 2021 vertellen verschillende zorgprofessionals van Zorggroep Apeldoorn e.o., Atlant. 's Heerenloo, Pluryn en Zozijn herintreders alles over het werken in de zorg anno 2021. We willen het zorghart van hen weer sneller laten kloppen!We formeren hen over: Wat is er de afgelopen jaren veranderd in de zorg? Is iemands diploma nog geldig? Welke stappen moet iemand ondernemen om weer aan de slag te gaan in de zorg? Welke doelgroepen zijn er en wat vraagt dat van een medewerker? Voor wie precies?Het is voor professionals met een VIG-, verpleegkundige, ziekenverzorgende of MZ-diploma (ook MMZ, SPW, SPH, MDGO).Ken jij potentiele kandidaten? Tip ze! Deel bijvoorbeeld onze posts op social media (Facbook, Instagramen LinkedIn). Meer informatie vind je op: https://www.retourticketnaardezorg.nl/

 • Nieuwe vaccinatieronde voor cliënten
  Gepubliceerd: 30-03-2021

  Deze week start een nieuwe vaccinatieronde. Deze vindt plaats op woensdag 31 maart en op donderdag 1 april. Over het exacte tijdstip van prikken kunnen we geen uitspraak doen. Dit heeft te maken met het tijdstip van levering van de vaccins en de doorloopsnelheden van het vaccineren op de afdelingen. In dit bericht leest u meer over voor welke cliënten dit geldt.

 • Versoepeling regels bezoek vanaf vrijdag 26 maart
  Gepubliceerd: 25-03-2021

  We hebben een enorme respons gekregen van familie, eerste contactpersonen en medewerkers op onze vraag om met ons mee te denken over versoepelingen binnen onze zorggroep. De respons op de enquête was overweldigend. Bijna 400 mensen hebben de enquête ingevuld. Ook de feedbacksessies gisteren hebben levendige gesprekken opgeleverd. Zowel de uitkomsten van de enquête als de gespreksstof uit de feedbacksessies hebben we meegenomen in onze overwegingen ten aanzien van versoepelingen. We gaan geleidelijk versoepelen. De verruiming van de bezoekregeling, de behoefte aan sociaal contact en het welzijn van cliënten was voor veel mensen van groot belang. Op basis daarvan hebben we nieuw beleid vastgesteld. Dit beleid gaat vrijdag 26 maart in. We willen dit wel graag zo veilig mogelijk doen. Stap voor stap en met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen. Hier leest u wat de versoepeling inhoudt.

 • Verkenning versoepeling basisregels corona
  Gepubliceerd: 17-03-2021

  De mogelijkheid tot versoepelen willen we graag samen met de cliënten, familie, eerste contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers verkennen. Door middel van een enquête en feedbackrondes. Meer hierover leest u in dit bericht.

 • Shop your job - evenement voor zorgstudenten
  Gepubliceerd: 10-03-2021

  Op vrijdag 26 maart organiseren 11 zorgorganisaties uit Gelderland, waaronder ook ZGA, een drive-in evenement om zorgstudenten enthousiast te maken voor een baan. Zorgstudenten kunnen – coronaproof – kennismaken met verschillende zorgorganisaties uit regio Gelderland! Dit evenement is tijdens de landelijke Ontdekdezorg week (22 t/m 27 maart). Tijdens de Shop your job drive-in rijd de student met de fiets, scooter of auto langs de zorginstellingen. Ze kunnen in gesprek met de recruiter of zorgmedewerker om alles te weten te komen over de mensen die er wonen en werken.Ze kunnen zich inschrijven voor een tijdslot tussen 14.00 – 16.30 uur. We hopen natuurlijk dat veel van hen met een uitnodiging voor een verdiepend gesprek met een collega van ZGA op zak weer naar huis gaan!We hopen dat het een groot succes wordt!Meer informatie vind je op:  https://www.shopyourjob.nl/

 • Clienten van 70 jaar of ouder kunnen stemmen per brief
  Gepubliceerd: 09-03-2021

  Cliënten die 70 jaar of ouder zijn kunnen bij de komende Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Stempluspas en gezondheidscheckAlles wat nodig is om een stem uit te brengen wordt opgestuurd. Uiterlijk 3 maart hebben cliënten van de overheid een envelop met stempluspas en een gezondheidscheck ontvangen. Met deze stempluspas kunnen cliënten: hun stem uitbrengen in het stemlokaal; ofiemand machtigen om hun stem voor hen uit te brengen; ofhun stem per brief uitbrengen. De rijksoverheid heeft op hun website documenten en uitleg over het briefstemmen. Op deze pagina  is ook een goede video-uitleg en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/per-brief-stemmen-voor-70-plussers

 • Update corona n.a.v. persconferentie
  Gepubliceerd: 09-03-2021

  Gisteravond gaven Mark Rutte en Hugo de Jonge in de persconferentie weer een update over de stand van zaken van corona in Nederland. Zij schetsten eveneens de (kleine) aanpassingen in beleid en regels. Lees hier meer over wat dat voor Zorggroep Apeldoorn e.o. betekent.

 • De Vier Dorpen bestaat 50 jaar!
  Gepubliceerd: 17-02-2021

  Op 17 februari 1971 is de eerste bewoner in De Vier Dorpen komen wonen. Nu 50 jaar later is er veel verandert. Wat niet is verandert is het dorpse karakter van deze locatie in Beekbergen. ‘De Vier Dorpen is een warm huis waar mensen graag wonen, waar mensen erg betrokken zijn bij elkaar en elkaar kennen,’ vertelt activiteitenbegeleider Ingrid Klomp. Ingrid is de langst werkende collega bij De Vier Dorpen; ze werkt er al 31 jaar met veel plezier.Klein feestjeTeammanager Zorg en Welzijn Shirley Hagen: ‘We hadden dit graag groots willen vieren met bewoners, naasten, buren en collega’s, maar vanwege alle corona maatregelen zit dat er op dit moment niet in. Maar je weet wat ze zeggen: ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet.’ Dus dat feestje gaat er zeker nog komen. Hopelijk kunnen we in de zomer alsnog het 50-jarig bestaan van De Vier Dorpen vieren.’ Om de dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, krijgt iedereen een feestelijk gebakje bij de koffie en wordt er -in het klein- alvast aandacht