Lettergrootte veranderen

Veel gestelde vragen

In deze rubriek een overzicht van veel gestelde vragen aan Zorggroep Apeldoorn e.o. met betrekking tot corona. De vragen en antwoorden worden regelmatig geactualiseerd.

Andere vraag?
Staat uw vraag (met antwoord) hier niet bij, mailt u deze dan naar coronavraag@zgapeldoorn.nl
Vragen die betrekking hebben over de zorg aan individuele cliënten kunt u het beste aan de afdeling stellen.

 
VACCINATIE

Wanneer kunnen bewoners zich laten vaccineren?
Hierin volgen wij het landelijke beleid. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen komen als eerste aan de beurt voor een corona-vaccinatie, gevolgd door medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Daarna volgen bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten. Wanneer dit precies mogelijk is, is op dit moment nog niet duidelijk. 

Waarom wordt het zorgpersoneel eerst gevaccineerd (en niet de ouderen)?
Omdat het vaccin van BioNTech/Pfizer verpakt blijkt te zijn in grote hoeveelheden (975 doses) en bewaard moet worden bij -75°C, leent het zich minder goed voor kleinschalige verspreiding over verschillende instellingen. Daarom is nu gekozen voor een eerste vaccinatie-operatie via circa 30 centrale priklocaties die de GGD gaat opzetten. Zorgmedewerkers kunnen hier makkelijker naartoe dan verpleeghuisbewoners. 

Tegelijk wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen in hun eigen woonomgeving het vaccin van Moderna aangeboden. Dit vaccin leent zich beter voor kleinschalige distributie. Naar verwachting nemen EMA en de Europese Commissie medio januari een besluit over toelating van dit vaccin.

Worden medewerkers van Zorggroep Apeldoorn gevaccineerd?
Hierin volgen wij het landelijke beleid. Ook zorgmedewerkers van Zorggroep Apeldoorn kunnen zich laten vaccineren tegen COVID-19. Medewerkers die direct met cliënten werken hebben (week 1)een brief met uitnodiging gekregen voor vaccinatie.
Als organisatie steunen wij de vaccinatie en adviseren we iedereen zich te laten vaccineren. Dit met het oog op de veiligheid van jezelf, collega’s en natuurlijk de cliënten. Om medewerkers goed te informeren, organiseren wij speciale digitale bijeenkomsten (Webinars).


BEZOEK

Is bezoek, ondanks de lockdown, nog steeds mogelijk?
Wij blijven het belangrijk vinden om bezoek te kunnen ontvangen op de locaties (maximaal 2 bezoekers per dag per cliënt), maar extra voorzichtigheid is ECHT geboden.
Dat betekent ook dat we van bezoekers vragen om de basisregels (zie hieronder bij 'Basisregels corona'), bij het bezoek goed na te leven.
Wij hopen dat familie en naasten gezien de situatie bezoek wellicht kunnen beperken of via bijvoorbeeld beeldbellen extra contact kunnen hebben met hun naaste.

Kunnen cliënten tijdens de feestdagen elders op bezoek?
Door de corona besmettingen op een aantal afdelingen binnen Zorggroep Apeldoorn e.o. is extra voorzichtigheid geboden.
In lijn met de toespraak van premier Rutte vanuit het Torentje afgelopen dinsdag, raden wij cliënten af om elders op bezoek te gaan tijdens de feestdagen.
Hoe jammer dat ook is. Wij hopen dat iedereen zich bewust is van het risico dat dit met zich meebrengt voor cliënten u en hun omgeving.

Meer informatie is in deze brief aan cliënten, familieleden en contactpersonen te vinden.  
 

BASISREGELS CORONA

Wat zijn de basisregels van Zorggroep Apeldoorn rondom corona?
Alertheid en waakzaamheid blijven geboden. Dat betekent nogmaals dat we verwachten dat familie en naasten van onze cliënten zich aan de volgende basisregels houden:
1.De bezoeker checkt zijn/haar gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
2.Mocht de bezoeker positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon dient dat onmiddellijk aan de afdeling gemeld te worden;
3.Bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek te houden;
4.Per dag mogen maximaal 2 bezoekers per cliënt op bezoek komen.
5. Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
6. We vragen u een mondneusmasker te dragen en deze (gelijk bij binnenkomst) op te zetten op de locatie van Zorggroep Apeldoorn. De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt, liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen. U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers.
Wij hopen dat u uw verantwoordelijkheid neemt en niet de gezondheid van anderen in gevaar wilt brengen.
7.Het bezoek laten we AVG-proof formulier invullen conform het voorbeeld van de RIVM, waarmee we de ingangscontrole nog beter kunnen volgen. De bezoeker vult zijn/haar naam in op dit formulier bij de ingang en verklaart daarmee ook dat hij/zij gezond is en geen corona-achtige klachten heeft. Hierop zal geen controle plaatsvinden. We gaan uit van de verantwoordelijkheid van eenieder;
8. De routing op de hoofdlocaties wordt eveneens aangepast, zodat het bezoekersverkeer binnen deze locaties nog beter beheerst gaat worden (de in- uitgang voor bezoekers wordt gescheiden);
9.De bezoeker volgt de aanwijzingen van het personeel op.


BESMETTING OP EEN AFDELING

Wat als er een besmetting op een afdeling is?
De contactpersonen van cliënten die op een afdeling wonen waar een besmetting is, worden geïnformeerd door de afdeling over de situatie en stappen die worden gezet.. 
Ook over eventueel testbeleid worden contactpersoon geïnformeerd.
Daarom is het van belang dat u ook als bezoek steeds de checklist invult, niet komt bij klachten en u goed houdt aan de basisregels.MONDNEUSMASKERS DRAGEN

Wie moeten mondneusmaskers dragen? 
Het is verplicht dat alle medewerkers en bezoekers van ZGA overal binnen ZGA een mondneusmasker dragen. Dit betekent dat iedereen bij binnenkomst op iedere locatie een mondneusmasker opzet (en deze dus overal draagt).  

Wat als ik als bezoeker geen mondneusmasker wil dragen?

Wij willen u op uw verantwoordelijkheid wijzen. U kunt dan de gezondheid van anderen in gevaar brengen en voor een eventuele besmetting zorgen.  

Welke mondneusmaskers mag ik dragen?
• De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen.
• U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers. 

Waar draag ik het mondneusmasker?
• Overal binnen de muren van een ZGA locatie.

Hoe lang mag je één mondneusmasker gebruiken?

• Conform onze protocollen, kunnen mondneusmasker gedurende 3 uur continue gedragen worden. 
 
Hoe kom ik aan mondneusmaskers?

• Mondneusmaskers liggen op alle locaties bij de ingang.


HORECA

Zijn de restaurants gesloten?
De horeca ruimte is open, maar er is alleen koffie en thee verkrijgbaar (via de automaat). Er zijn geen restaurant mogelijkheden. U kunt hier wel plaatsnemen met uw naaste.


KAPPERS

Zijn de kapsalons gesloten?
Ja, de kapsalons zijn gesloten (landelijke richtlijn). Kappers mogen ook niet op de afdeling komen (landelijke richtlijn).

 

VENTILATIE LOCATIES

Hoe zit het met de luchtbehandelingssystemen op de locaties?
• Onze luchtbehandeling systemen (op de diverse locaties) voldoen aan het bouwbesluit.
• De tijdschema’s van de luchtbehandelingssystemen hebben wij aangepast, zodat er 24x7 max. geventileerd word.
• Warmtewielen t.b.v. warmteterugwinning hebben wij uitgezet, zodat er geen vermenging is van vervuilde en schone lucht.
• Luchtfilters en kasten zijn onlangs allemaal vervangen/schoongemaakt. De verschoningscyclus hebben we geïntensiveerd.
• Er wordt wekelijks gemonitord.