Lettergrootte veranderen

Veel gestelde vragen

In deze rubriek een overzicht van veel gestelde vragen aan Zorggroep Apeldoorn e.o. met betrekking tot corona. De vragen en antwoorden worden regelmatig geactualiseerd.

Andere vraag?
Staat uw vraag (met antwoord) hier niet bij, mailt u deze dan naar coronavraag@zgapeldoorn.nl
Vragen die betrekking hebben over de zorg aan individuele cliënten kunt u het beste aan de afdeling stellen.

 
BEZOEK


Hoeveel bezoek is er mogelijk?
Om te zorgen dat wij de basisregels op alle afdelingen goed kunnen blijven handhaven, waaronder de 1,5 meter afstand, kunnen wij maximaal twee bezoekers tegelijkertijd per cliënt ontvangen. Het maximum aantal bezoekers gaat is 4 bezoekers per dag en kan verspreid over de dag plaatsvinden, bijvoorbeeld op twee bezoekmomenten.

We vragen bezoekers om de basisregels bij het bezoek goed na te leven.


Worden kleinkinderen ook als één bezoeker gezien?
Ja, een kind wordt ook als 1 bezoeker gezien.
Op onze locaties wonen over het algemeen veel ouderen, die gezamenlijk veel kleinkinderen hebben. Wanneer zij allemaal zouden komen, blijft het te druk op de locaties.


VACCINATIE

Wanneer komt er een nieuwe vaccinatieronde voor cliënten die nog niet gevaccineerd zijn?
We streven er naar nieuwe bewoners en cliënten zo snel mogelijk te kunnen vaccineren, maar hierin zijn we afhankelijk van het beleid van de overheid.

Kunnen alle bewoners zich laten vaccineren?
Ja, dat is mogelijk.

Hoe gaat het met toestemming voor vaccinatie?
Voor vaccinatie is altijd toestemming nodig van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Vaccinatie gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid.

U wordt door ons benaderd voor toestemming.


Worden medewerkers van Zorggroep Apeldoorn gevaccineerd?
Hierin volgen wij het landelijke beleid. Ook zorgmedewerkers van Zorggroep Apeldoorn kunnen zich laten vaccineren tegen COVID-19. Medewerkers die direct met cliënten werken worden uitgenodigd voor vaccinatie.
Als organisatie steunen wij de vaccinatie en adviseren we iedereen zich te laten vaccineren. Dit met het oog op de veiligheid van jezelf, collega’s en natuurlijk de cliënten. 


 

BASISREGELS CORONA

Wat zijn de basisregels van Zorggroep Apeldoorn rondom corona?
Alertheid en waakzaamheid blijven geboden. Dat betekent nogmaals dat we verwachten dat familie en naasten van onze cliënten zich aan de volgende basisregels houden:
1.De bezoeker checkt zijn/haar gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
2.Mocht de bezoeker positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon dient dat onmiddellijk aan de afdeling gemeld te worden;
3.Bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek te houden;
Op de eigen kamer is 1,5 meter niet nodig en mag het masker af
wanneer de cliënt volledig is gevaccineerd.

4.Per dag mogen maximaal 4 bezoekers per cliënt (een kind -hoe jong ook- wordt ook als 1 bezoeker gezien) op bezoek komen en kan verspreid over de dag plaatsvinden, bijvoorbeeld op twee bezoekmomenten.
Op onze locaties wonen over het algemeen veel ouderen, die gezamenlijk veel kleinkinderen hebben. Wanneer zij allemaal zouden komen, blijft het te druk op de locaties.
5. Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek. Op 2 persoonskamers is geen bezoek mogelijk, daarvoor zijn buiten de afdeling mogelijkheden.
Op de eigen kamer is 1,5 meter niet nodig en mag het masker af wanneer de cliënt volledig is gevaccineerd.
6. We vragen u een mondneusmasker te dragen en deze (gelijk bij binnenkomst) op te zetten op de locatie van Zorggroep Apeldoorn. De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt, liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen. U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers.
Op de eigen kamer is 1,5 meter niet nodig en mag het masker af wanneer de cliënt volledig is gevaccineerd.
7.Het bezoek laten we AVG-proof formulier invullen conform het voorbeeld van de RIVM, waarmee we de ingangscontrole nog beter kunnen volgen. De bezoeker vult zijn/haar naam in op dit formulier bij de ingang en verklaart daarmee ook dat hij/zij gezond is en geen corona-achtige klachten heeft. Hierop zal geen controle plaatsvinden. We gaan uit van de verantwoordelijkheid van eenieder;
8. De routing op de hoofdlocaties wordt eveneens aangepast, zodat het bezoekersverkeer binnen deze locaties nog beter beheerst gaat worden (de in- uitgang voor bezoekers wordt gescheiden);
9.De bezoeker volgt de aanwijzingen van het personeel op.


BESMETTING OP EEN AFDELING

Wat als er een besmetting op een afdeling is?
De contactpersonen van cliënten die op een afdeling wonen waar een besmetting is, worden geïnformeerd door de afdeling over de situatie en stappen die worden gezet.. 
Ook over eventueel testbeleid worden contactpersoon geïnformeerd.
Daarom is het van belang dat u ook als bezoek steeds de checklist invult, niet komt bij klachten en u goed houdt aan de basisregels.MONDNEUSMASKERS DRAGEN

Wie moeten mondneusmaskers dragen? 
Het is verplicht dat alle medewerkers en bezoekers van ZGA bij binnenkomst op iedere locatie een mondneusmasker opzetten.

Uitzonderingen:

  • Bezoekers:
    Op de eigen kamer is 1,5 meter niet nodig en mag het masker af wanneer de cliënt volledig is gevaccineerd.
  • Medewerkers 
    Lees in dit bericht de momenten waarop medewerkers geen mondneusmasker hoeven te dragen.


Wat als ik als bezoeker geen mondneusmasker wil dragen?
Wij willen u op uw verantwoordelijkheid wijzen. U kunt dan de gezondheid van anderen in gevaar brengen en voor een eventuele besmetting zorgen.  

Welke mondneusmaskers mag ik dragen?
• De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen.
• U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers. 

Waar draag ik het mondneusmasker?
Bij binnenkomst op een locatie en in de algemene ruimtes.
Op de eigen kamer is 1,5 meter niet nodig en mag het masker af
wanneer de cliënt volledig is gevaccineerd.


Hoe lang mag je één mondneusmasker gebruiken?

• Conform onze protocollen, kunnen mondneusmasker gedurende 3 uur continue gedragen worden. 
 
Hoe kom ik aan mondneusmaskers?

• Mondneusmaskers liggen op alle locaties bij de ingang.


HORECA

Zijn de restaurants gesloten?
De horeca ruimte is open, maar er is alleen koffie en thee verkrijgbaar (via de automaat). Er zijn geen restaurant mogelijkheden. U kunt hier wel plaatsnemen met uw naaste. De gekochte dranken en etenswaren die in het restaurant kunnen worden opgehaald, kunt u buiten het restaurant nuttigen.

Zijn de terrassen geopend?
Ook bij Zorggroep Apeldoorn e.o. mogen de terrassen - op de locaties waar deze aanwezig zijn - tussen 6.00 en 20.00 uur open vanaf 19 mei. Passend bij de richtlijnen die de overheid heeft vastgesteld. Bezoek is gemaximeerd tot 2 per cliënt per dag, vandaar dat u met maximaal drie personen aan een tafel plaats kunt nemen. Wij zullen de terrassen hier ook op inrichten.

Op de terrassen op de grote locaties kunnen cliënten/ naasten en
medewerkers bijeenkomsten/festiviteiten organiseren op het terras, uiteraard mits de maatregelen nageleefd worden.
- Het Zonnehuis; op het binnen terras, maximaal 20 personen.
- Randerode; op het buitenterras bij de Meiboomzaal, maximaal 30 
  personen.
- Winkeweijert; buitenterras, maximaal 30 personen (alleen voor cliënten).
- Casa Bonita; buitenterras, maximaal 20 personen.


WINKELS

Zijn de winkeltjes - indien aanwezig- geopend?
De winkeltjes zijn open en mogen betreden worden volgens de landelijke richtlijnen.


CONTACTBEROEPEN

Zijn de kapsalons open?
Ja, de kapsalons zijn geopend. Kappers van buitenaf mogen ook weer op de afdeling komen per 9 april 2021.

Mogen er sekswerkers langskomen?
Ja, dit is volgens als de landelijke richtlijnen weer mogelijk per 19 mei. 

 

VENTILATIE LOCATIES

Hoe zit het met de luchtbehandelingssystemen op de locaties?
• Onze luchtbehandeling systemen (op de diverse locaties) voldoen aan het bouwbesluit.
• De tijdschema’s van de luchtbehandelingssystemen hebben wij aangepast, zodat er 24x7 max. geventileerd word.
• Warmtewielen t.b.v. warmteterugwinning hebben wij uitgezet, zodat er geen vermenging is van vervuilde en schone lucht.
• Luchtfilters en kasten zijn onlangs allemaal vervangen/schoongemaakt. De verschoningscyclus hebben we geïntensiveerd.
• Er wordt wekelijks gemonitord.