Lettergrootte veranderen

Veel gestelde vragen

In deze rubriek een overzicht van veel gestelde vragen aan Zorggroep Apeldoorn e.o. met betrekking tot corona. De vragen en antwoorden worden regelmatig geactualiseerd.

Andere vraag?
Staat uw vraag (met antwoord) hier niet bij, mailt u deze dan naar coronavraag@zgapeldoorn.nl
Vragen die betrekking hebben over de zorg aan individuele cliënten kunt u het beste aan de afdeling stellen.

 
BEZOEK


Hoeveel bezoek is er mogelijk?
Wij blijven het belangrijk vinden om bezoek te kunnen ontvangen op de locaties. Op dit moment mag een cliënt maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen. De keuze daarbij is 2 bezoekers op één moment of 1 bezoeker op 2 verschillende momenten. Een kind (hoe jong ook) wordt ook als 1 bezoeker gezien. 
Let op: Dit geldt niet voor de GRZ (Grift en Kayersbeek) en ELV (Nieuw Milligen).

We vragen bezoekers om de basisregels bij het bezoek goed na te leven.


Worden kleinkinderen ook als één bezoeker gezien?
Ja, een kind wordt ook als 1 bezoeker gezien.
Op onze locaties wonen over het algemeen veel ouderen, die gezamenlijk veel kleinkinderen hebben. Wanneer zij allemaal zouden komen, blijft het te druk op de locaties.

Kan er tijdens de avondklok geen bezoek plaatsvinden?
Nee. Door de landelijke avondklok kan er tussen 22:00 en 4:30 uur geen bezoek plaatsvinden op de locaties van Zorggroep Apeldoorn e.o.
De enige uitzondering op deze maatregel betreft de zorgsituaties waarin er sprake is van terminale zorg. In deze gevallen dient er overleg plaats te vinden tussen naasten van de cliënt en de desbetreffende zorgverleners. Goed om te weten dat u dan een ‘Eigen verklaring’ bij u moet hebben. Wilt u daar meer over weten kijk dan op:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok


VACCINATIE

Wanneer komt er een nieuwe vaccinatieronde voor cliënten die nog niet gevaccineerd zijn?
We weten nog niet wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe vaccinatieronde voor cliënten die nog niet gevaccineerd zijn. We streven er natuurlijk naar nieuwe bewoners en cliënten zo snel mogelijk te kunnen vaccineren, maar hierin zijn we afhankelijk van het beleid van de overheid.

Kunnen alle bewoners zich laten vaccineren?
Het gaat om vaccinatie van cliënten onder zorg van onze specialisten ouderengeneeskunde, cliënten eerstelijns verblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Zorggroep Apeldoorn e.o. bereidt zich voor op de vaccinatie van cliënten die (verpleeghuis)zorg ontvangen en onder zorg staan van onze specialisten ouderengeneeskunde (cliënten met een WLZ indicatie met behandeling; met een medisch dossier bij Zorggroep Apeldoorn e.o.)en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) dan wel eerstelijns verblijf (ELV).

Voor andere groepen cliënten waarbij sprake is van wijkverpleging en WLZ zorg zonder behandeling geldt dat de verantwoordelijkheid primair bij de huisarts ligt. Overleg hierover vindt nog plaats.

Hoe gaat het met toestemming voor vaccinatie?
Voor vaccinatie is altijd toestemming nodig van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Vaccinatie gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid.

U wordt door ons benaderd voor toestemming.

Cliënten Psychogeriatrie
Voor onze cliënten psychogeriatrie zullen wij de wettelijk vertegenwoordigers telefonisch benaderen om hen te vragen toestemming te verlenen voor vaccinatie. 
Wij hebben bewust gekozen voor bellen. Het ont-zorgt u, het schakelt snel en makkelijk en op deze manier kunnen wij uw gegevens direct verwerken. Wij benadrukken dat u dus geen formulieren hoeft in te vullen of te retourneren aan ons (ook al zit in de bijlage een voorbeeld van een toestemmingsformulier; dit kunt u beschouwen als kennisgeving).

Cliënten Somatiek,ELV en GRZ

Onze cliënten van Somatiek worden rechtstreeks benaderd . Wanneer de betreffende cliënt niet in staat is zelfstandig een beslissing te nemen zal dat in samenspraak gaan met de wettelijk vertegenwoordiger.
 

Worden medewerkers van Zorggroep Apeldoorn gevaccineerd?
Hierin volgen wij het landelijke beleid. Ook zorgmedewerkers van Zorggroep Apeldoorn kunnen zich laten vaccineren tegen COVID-19. Medewerkers die direct met cliënten werken hebben (week 1)een brief met uitnodiging gekregen voor vaccinatie.
Als organisatie steunen wij de vaccinatie en adviseren we iedereen zich te laten vaccineren. Dit met het oog op de veiligheid van jezelf, collega’s en natuurlijk de cliënten. Om medewerkers goed te informeren, organiseren wij speciale digitale bijeenkomsten (Webinars). 


 

BASISREGELS CORONA

Wat zijn de basisregels van Zorggroep Apeldoorn rondom corona?
Alertheid en waakzaamheid blijven geboden. Dat betekent nogmaals dat we verwachten dat familie en naasten van onze cliënten zich aan de volgende basisregels houden:
1.De bezoeker checkt zijn/haar gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
2.Mocht de bezoeker positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon dient dat onmiddellijk aan de afdeling gemeld te worden;
3.Bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek te houden;
4.Per dag mogen maximaal 2 bezoekers per cliënt (een kind -hoe jong ook- wordt ook als 1 bezoeker gezien) op bezoek komen. De keuze daarbij is 2 bezoekers op één moment of 1 bezoeker op 2 verschillende momenten.
Let op: Dit geldt niet voor de GRZ (Grift en Kayersbeek) en ELV (Nieuw Milligen).
Op onze locaties wonen over het algemeen veel ouderen, die gezamenlijk veel kleinkinderen hebben. Wanneer zij allemaal zouden komen, blijft het te druk op de locaties.
5. Door de landelijke avondklok kan er tussen 22:00 en 4:30 uur geen bezoek plaatsvinden op de locaties van Zorggroep Apeldoorn e.o.
De enige uitzondering op deze maatregel betreft de zorgsituaties waarin er sprake is van terminale zorg.
6. Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
7. We vragen u een mondneusmasker te dragen en deze (gelijk bij binnenkomst) op te zetten op de locatie van Zorggroep Apeldoorn. De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt, liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen. U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers.
Wij hopen dat u uw verantwoordelijkheid neemt en niet de gezondheid van anderen in gevaar wilt brengen.
8.Het bezoek laten we AVG-proof formulier invullen conform het voorbeeld van de RIVM, waarmee we de ingangscontrole nog beter kunnen volgen. De bezoeker vult zijn/haar naam in op dit formulier bij de ingang en verklaart daarmee ook dat hij/zij gezond is en geen corona-achtige klachten heeft. Hierop zal geen controle plaatsvinden. We gaan uit van de verantwoordelijkheid van eenieder;
9. De routing op de hoofdlocaties wordt eveneens aangepast, zodat het bezoekersverkeer binnen deze locaties nog beter beheerst gaat worden (de in- uitgang voor bezoekers wordt gescheiden);
10.De bezoeker volgt de aanwijzingen van het personeel op.


BESMETTING OP EEN AFDELING

Wat als er een besmetting op een afdeling is?
De contactpersonen van cliënten die op een afdeling wonen waar een besmetting is, worden geïnformeerd door de afdeling over de situatie en stappen die worden gezet.. 
Ook over eventueel testbeleid worden contactpersoon geïnformeerd.
Daarom is het van belang dat u ook als bezoek steeds de checklist invult, niet komt bij klachten en u goed houdt aan de basisregels.MONDNEUSMASKERS DRAGEN

Wie moeten mondneusmaskers dragen? 
Het is verplicht dat alle medewerkers en bezoekers van ZGA overal binnen ZGA een mondneusmasker dragen. Dit betekent dat iedereen bij binnenkomst op iedere locatie een mondneusmasker opzet (en deze dus overal draagt).  

Wat als ik als bezoeker geen mondneusmasker wil dragen?

Wij willen u op uw verantwoordelijkheid wijzen. U kunt dan de gezondheid van anderen in gevaar brengen en voor een eventuele besmetting zorgen.  

Welke mondneusmaskers mag ik dragen?
• De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen.
• U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers. 

Waar draag ik het mondneusmasker?
• Overal binnen de muren van een ZGA locatie.

Hoe lang mag je één mondneusmasker gebruiken?

• Conform onze protocollen, kunnen mondneusmasker gedurende 3 uur continue gedragen worden. 
 
Hoe kom ik aan mondneusmaskers?

• Mondneusmaskers liggen op alle locaties bij de ingang.


HORECA

Zijn de restaurants gesloten?
De horeca ruimte is open, maar er is alleen koffie en thee verkrijgbaar (via de automaat). Er zijn geen restaurant mogelijkheden. U kunt hier wel plaatsnemen met uw naaste.


KAPPERS

Zijn de kapsalons gesloten?
Ja, de kapsalons zijn gesloten (landelijke richtlijn). Kappers mogen ook niet op de afdeling komen (landelijke richtlijn).

Mag een kennis van een cliënt hem of haar komen knippen?
Nee. Deze persoon kan niet de anderhalve meter aanhouden tijdens het knippen.

 

VENTILATIE LOCATIES

Hoe zit het met de luchtbehandelingssystemen op de locaties?
• Onze luchtbehandeling systemen (op de diverse locaties) voldoen aan het bouwbesluit.
• De tijdschema’s van de luchtbehandelingssystemen hebben wij aangepast, zodat er 24x7 max. geventileerd word.
• Warmtewielen t.b.v. warmteterugwinning hebben wij uitgezet, zodat er geen vermenging is van vervuilde en schone lucht.
• Luchtfilters en kasten zijn onlangs allemaal vervangen/schoongemaakt. De verschoningscyclus hebben we geïntensiveerd.
• Er wordt wekelijks gemonitord.