Lettergrootte veranderen

Meest gestelde vragen

In deze rubriek een overzicht van veel gestelde vragen aan Zorggroep Apeldoorn e.o. met betrekking tot Corona. De vragen en antwoorden zullen regelmatig worden geactualiseerd.

Andere vraag?
Staat uw vraag (met antwoord) hier niet bij, mailt u deze dan naar coronavraag@zgapeldoorn.nl.

BASISREGELS CORONA

Wat zijn de basisregels van Zorggroep Apeldoorn rondom Corona?
Alertheid en waakzaamheid blijven geboden. Dat betekent nogmaals dat we verwachten dat familie en naasten van onze cliënten zich aan de volgende basisregels houden:
1.De bezoeker checkt zijn/haar gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
2.Mocht de bezoeker positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon dient dat onmiddellijk aan de afdeling gemeld te worden;
3.Bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek te houden;
4.Per dag mogen maximaal 2 bezoekers per cliënt op bezoek komen.
5. Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
6. We vragen u een mondneusmasker te dragen en deze (gelijk bij binnenkomst) op te zetten op de locatie van Zorggroep Apeldoorn. De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt, liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen. U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers.
Wij hopen dat u uw verantwoordelijkheid neemt en niet de gezondheid van anderen in gevaar wilt brengen.
7.Het bezoek laten we AVG-proof formulier invullen conform het voorbeeld van de RIVM, waarmee we de ingangscontrole nog beter kunnen volgen. De bezoeker vult zijn/haar naam in op dit formulier bij de ingang en verklaart daarmee ook dat hij/zij gezond is en geen corona-achtige klachten heeft. Hierop zal geen controle plaatsvinden. We gaan uit van de verantwoordelijkheid van eenieder;
8. De routing op de hoofdlocaties wordt eveneens aangepast, zodat het bezoekersverkeer binnen deze locaties nog beter beheerst gaat worden (de in- uitgang voor bezoekers wordt gescheiden);
9.De bezoeker volgt de aanwijzingen van het personeel op.


MONDNEUSMASKERS DRAGEN

Wie moeten mondneusmaskers dragen? 
Het is ons dringende advies dat alle medewerkers en bezoekers van ZGA overal binnen ZGA een mondneusmasker dragen. Dit betekent dat iedereen bij binnenkomst op iedere locatie een mondneusmaser opzet (en deze dus overal draagt).  

Wat als ik als bezoeker geen mondneusmasker wil dragen?

Wij kunnen dit u niet verplichten. Wel willen wij u op uw verantwoordelijkheid wijzen. En aangeven dat u dan de gezondheid van anderen in gevaar brengt en voor een eventuele besmetting zou kunnen zorgen.  

Welke mondneusmaskers mag ik dragen?
• De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen.
• U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers. 

Waar draag ik het mondneusmasker?
• Overal binnen de muren van een ZGA locatie.

Hoe lang mag je één mondneusmasker gebruiken?

• Conform onze protocollen, kunnen mondneusmasker gedurende 3 uur continue gedragen worden. 
 
Hoe kom ik aan mondneusmaskers?

• Mondneusmaskers liggen op alle locaties bij de ingang.


VENTILATIE LOCATIES

Hoe zit het met de luchtbehandelingssystemen op de locaties?
• Onze luchtbehandeling systemen (op de diverse locaties) voldoen aan het bouwbesluit.
• De tijdschema’s van de luchtbehandelingssystemen hebben wij aangepast, zodat er 24x7 max. geventileerd word.
• Warmtewielen t.b.v. warmteterugwinning hebben wij uitgezet, zodat er geen vermenging is van vervuilde en schone lucht.
• Luchtfilters en kasten zijn onlangs allemaal vervangen/schoongemaakt. De verschoningscyclus hebben we geïntensiveerd.
• Er wordt wekelijks gemonitord.