Lettergrootte veranderen

Eerstelijnsbehandelingen

Datum: 19 mei 2020
Contactbehandelingen uitbreiden

Op 11 maart jl. verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de Covid-19 uitbraak tot een pandemie. Sindsdien wordt er veel begrip, geduld en aanpassingsvermogen van u gevraagd.

Wij hebben tot op heden getracht u zoveel mogelijk op afstand te begeleiden/behandelen en waar noodzakelijk zijn er contactbehandelingen (live)uitgevoerd. De situatie duurt nu al enige tijd, waardoor steeds meer behandelingen niet goed op afstand kunnen worden vervolgd.

Contactbehandelingen uitbreiden
Wij zullen dan ook onze contact behandelingen gaan uitbreiden, maar dit natuurlijk wel met extra zorg voor het welzijn van onze cliënten.

•Wij zullen tijdens contact momenten gebruik maken van goede handhygiëne en een mondkapje dragen. Indien klachten een verdenking op Corona geven, zullen wij onze beschermende maatregelen uitbreiden met handschoenen, een schort en een bril.
•Wij vragen van u dat als u klachten heeft, of Covid-19 heeft gehad, om dit met ons te bespreken. Bel ons gerust voor overleg als u onverwachts corona gerelateerde klachten heeft of twijfels heeft over uw gezondheid.
•Hiernaast kunt u zich houden aan de door het RIVM gestelde regels, zoals regelmatig handen wassen met zeep, 1,5 meter afstand houden, hoesten in een papieren zakdoek of in de plooi van uw ellenboog en zorgdragen voor goede hygiëne in huis.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw eigen therapeut of met de Planners Paramedische Dienst op 0622311181 of via de mail: PlannersPMD@zgapeldoorn.nl

Eerstelijnstherapeuten Zorggroep Apeldoorn en omstreken


-----


Datum: 22 maart 2020
Eerstelijnsbehandelingen dieetadvisering, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie.

De eerstelijnsbehandelingen van bovengenoemde disciplines komen te vervallen t/m 6 april 2020. Dit met uitzondering van noodsituaties. Speciaal voor noodsituaties is een aparte groep therapeuten gevormd. Waar het mogelijk is zullen maken wij gebruik van beeldbellen.

Met betreffende cliënten is telefonisch contact opgenomen. De therapeuten zijn voor cliënten telefonisch bereikbaar, zij hebben hun 06-nummers. Bij vrije dagen wordt dit nummer doorgeschakeld naar een collega.

Nieuwe verwijzingen kunt u insturen op de gebruikelijk wijze. Wij nemen telefonisch, zo mogelijk via beeldbellen, contact op met de cliënt en bespreken de persoonlijke situatie. Samen met de cliënt, en/of hun mantelzorger, proberen we tot een oplossing te komen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de Planners Paramedische dienst. Op werkdagen bereikbaar op nummer 06 22311181 of via de mail: PlannersPMD@zgapeldoorn.nl

Eerstelijnstherapeuten Zorggroep Apeldoorn en omstreken