Lettergrootte veranderen

Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.) krijgt speciale Corona-afdelingen


Mensen met lichamelijke klachten en mensen met dementie uit de regio Apeldoorn die besmet zijn met Coronavirus (COVID-19) kunnen vanaf maandag 30 maart a.s. worden opgenomen op twee daarvoor speciaal ingerichte cohort verpleegafdelingen bij ZGA e.o.  Deze afdelingen zijn volledig geïsoleerd om het risico op besmetting voor bestaande cliënten zo klein mogelijk te houden. Op dit moment is er binnen ZGA e.o. nog geen positief geteste cliënt op één van de bestaande afdelingen. Met de opening van deze twee speciale afdelingen geven de gezamenlijke partijen invulling aan het regionale opnamebeleid. Op deze afdelingen krijgen deze cliënten passende zorg en behandeling in een geïsoleerde omgeving.

Regionaal opnamebeleid
ZGA e.o.  neemt met Corona besmette patiënten op uit het Gelre ziekenhuis. Dit is nodig om ruimte te creëren, zodat patiënten uit het Gelre ziekenhuis kunnen doorstromen en er bedden op de intensive care van het Gelre ziekenhuis beschikbaar blijven voor spoedgevallen: mensen die zeer dringend medische zorg nodig hebben. Daarom is in regionaal overleg nu besloten tot deze stap. Daarbij vinden wij het als zorgorganisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid om gezamenlijk de Coronacrisis te bestrijden.

Samenwerking
Onder cohort-isolatie wordt verstaan het in één ruimte of op één afgesloten afdeling verplegen van meerdere cliënten die met Corona besmet zijn. De afdelingen worden samen met Atlant en Klein Geluk gerund en waar nodig draagt ook het Gelre ziekenhuis en mensen vanuit de GGD bij aan de zorgverlening. Dat betekent dat er ook medewerkers van deze organisaties op deze afdelingen werkzaam zijn. Margje Mahler, directeur Zorg van ZGA e.o. : ‘Geweldig dat we op deze korte termijn,  van minder dan één week , zo’n specialistische afdeling hebben kunnen opzetten met elkaar. Ik ben echt trots op alle professionals die dit samen met elkaar opgezet hebben. Het is een ontzettend ingewikkelde tijd die voor veel mensen ook verdrietig is. Zo proberen we mensen de juiste zorg te geven in een huiselijker sfeer dan het ziekenhuis, waarbij we de richtlijnen rond het Coronavirus vanzelfsprekend volgen’

Geïsoleerde afdelingen
Afgelopen week is aan ons,  zowel vanuit het Gelre ziekenhuis als vanuit de Veiligheidsregio gevraagd om concreet stappen te zetten om ons voor te bereiden op meer en extra cliënten. Uiteraard vervullen wij onze maatschappelijke rol hierin en willen we hiermee ziekenhuizen, andere zorgorganisaties, huisartsen en wijkverpleging ontlasten. De twee cohort afdelingen zijn geïsoleerd van de andere afdelingen op twee locaties. Vanaf maandag bieden deze twee cohort afdelingen plaats  aan in totaal 32 mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben en die  Covid-19 positief getest zijn.  Er bevindt zich één geïsoleerde afdeling op locatie Randerode, afdeling Koudhoorn en één geïsoleerd huisje  voor mensen met dementie op locatie Casa Bonita, afdeling Koningsbeek.  Om de familie leden van deze cliënten op de hoogte te houden en het bestaande contact met de cliënt zoveel mogelijk in stand te houden,   zullen onze verzorgenden en verpleegkundigen het contact faciliteren via bijv. beeldbellen.

Veilige oplossing
Naast het feit dat de afdelingen  veilig zijn geïsoleerd van de andere afdelingen binnen ZGA e.o. is er ook een speciaal team geformeerd dat uitsluitend met beschermende kleding en mondkapjes op deze afdeling zal worden ingezet. Om verspreiding te voorkomen, kan er ook op deze cohort afdeling geen bezoek komen. Met deze maatregelen is er dan ook geen verhoogd risico voor onze kwetsbare cliënten op de andere afdelingen.
Wij beseffen ons uiteraard ten zeerste uw ongerustheid en zorgen omtrent de veiligheid, maar zoals wij hierboven hebben uitgelegd hebben wij alle maatregelen getroffen om de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen. Daarnaast zullen wij continu de Corona situatie op de twee cohort afdelingen analyseren en op basis daarvan onze veiligheidsmaatregelen aanpassen om de veiligheid van alle betrokkenen,  ook met oog op de komende periode,  te kunnen blijven garanderen.

Tenslotte willen wij alle onze medewerkers bedanken voor hun enorme inzet en saamhorigheid.

Het Management Team Zorggroep Apeldoorn e.o.