Lettergrootte veranderen

Basisregeld corona

Alertheid en waakzaamheid blijven geboden. Dat betekent nogmaals dat we verwachten dat familie en naasten van onze cliënten zich aan de volgende basisregels houden:

 1. De bezoeker checkt zijn/haar gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
 2. Mocht de bezoeker positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon dient dat onmiddellijk aan de afdeling gemeld te worden;
 3. Bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek te houden;
 4. Mede met het oog op een mogelijke derde golf en nieuwe varianten van het virus adviseert de overheid dat een cliënt 2-3 vaste personen per week als bezoek ontvangt (de ‘bezoek-bubbel’). Wij nemen dat advies over en vragen u dan ook zich hier aan te houden.
  Wij gaan uit van uw verantwoordelijkheid om zich hieraan te houden en zetten hiervoor geen aparte registratie op.
 5. Per dag mag 1 bezoeker per cliënt (een kind -hoe jong ook- wordt ook als 1 bezoeker gezien) op bezoek komen. 
  Op onze locaties wonen over het algemeen veel ouderen, die gezamenlijk veel kleinkinderen hebben. Wanneer zij allemaal zouden komen, blijft het te druk op de locaties. Daarom willen we u vragen het bezoek tot 1 persoon per dag te beperken.
 6. Door de landelijke avondklok kan er tussen 21:00 en 4:30 uur geen bezoek plaatsvinden op de locaties van Zorggroep Apeldoorn e.o.
  De enige uitzondering op deze maatregel betreft de zorgsituaties waarin er sprake is van terminale zorg.
 7. Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
 8. We vragen u een mondneusmasker te dragen en deze (gelijk bij binnenkomst) op te zetten op de locatie van Zorggroep Apeldoorn.
  De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt, liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen. U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers.
  Wij hopen dat u uw verantwoordelijkheid neemt en niet de gezondheid van anderen in gevaar wilt brengen.
 9. Het bezoek laten we AVG-proof een formulier invullen conform het voorbeeld van de RIVM, waarmee we de ingangscontrole nog beter kunnen volgen. De bezoeker vult zijn/haar naam in op dit formulier bij de ingang en verklaart daarmee ook dat hij/zij gezond is en geen corona-achtige klachten heeft.
  Hierop zal geen controle plaatsvinden. We gaan uit van de verantwoordelijkheid van eenieder.
 10. De routing op de hoofdlocaties wordt eveneens aangepast, zodat het bezoekersverkeer binnen deze locaties nog beter beheerst gaat worden (de in- uitgang voor bezoekers wordt gescheiden);
 11. De bezoeker volgt de aanwijzingen van het personeel op.