Lettergrootte veranderen

Extra maatregelen i.v.m. Coronavirus

Geplaatst: 16 maart 2020

De overheid heeft 15 maart 2020 verdergaande maatregelen genomen in verband met het Corona virus en deze worden wellicht nog verder aangescherpt. Wij hebben gisteren onze maatregelen eind van de dag bekend gemaakt. Vandaag is er besloten extra maatregelen te treffen. De details rondom de besluitvorming van deze extra maatregelen staan in dit bericht nader beschreven en zullen in zijn geheel vanaf vandaag om 16.00 uur voor de gehele organisatie en alle direct betrokkenen van kracht zijn.

Wij nemen deze maatregelen voor de bescherming van de cliënten, medewerkers en vrijlligers. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.

Daarom alle sociale contacten zo veel mogelijk beperken. Dit geldt voor cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers. In de huidige situatie is dit noodzakelijk.

Cliënten woonlocaties

 • Aan alle cliënten, ongeacht of ze klachten hebben, vragen wij dringend om alle sociale contacten tot het uiterste te beperken. Dit betekent: geen bezoek meer ontvangen, niet meer op visite, of naar activiteiten gaan die centraal zijn georganiseerd voor de cliënten die bij ons wonen (dit laatste was al het geval). Boodschappen worden alleen gedaan als het strikt noodzakelijk is, er wordt dan geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.
 • Alle gemeenschappelijke ruimtes zoals restaurants en kapsalons worden voor iedereen gesloten.
 • Er vinden geen oriëntatie bezoeken plaats.
 • Als er bij een cliënt een verdenking is van een besmetting met het Corona virus, wordt de cliënt geïsoleerd in zijn of haar eigen kamer of in geval van kleinschalige woonvormen met dementie in de groep. 

Bezoekers woonlocaties

 • Bezoek van naasten, familie, vrijwilligers, vrienden en bekenden van de cliënten op de woonlocaties is niet meer toegestaan. De enige uitzondering op deze maatregel betreft de zorgsituaties waarin er sprake is van terminale zorg. In deze gevallen dient er overleg plaats te vinden tussen naasten van de cliënt en de desbetreffende zorgverleners. Uitgangspunt hierbij is om de aantallen bezoekers zo veel mogelijk te beperken en de aanwezigheid te concentreren op de kamer waar de cliënt zich bevindt.
 • Externe hulpverleners komen alleen als het strikt noodzakelijk is.
 • Reparateurs van onze leveranciers mogen alleen de locatie bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen.
 • Leveranciers van medicatie en voedingsmiddelen blijven uiteraard welkom, maar leveren zo veel mogelijk hun goederen bij de hoofdingang af. 

Check ook "Meest gestelde vragen"

Andere cliënten

 • Medewerkers van Behandeling en Maatschappelijke Ondersteuning (Individuele Begeleiding en Dagbesteding) maken waar mogelijk gebruik van beeldzorg, Facetime, WhatsApp en telefoon om fysiek contact met cliënten te vermijden. Hierdoor hebben medewerkers minder kans besmet te worden of besmetting over te dragen. De begeleiding en behandeling wordt op deze manier wel voortgezet.
 • Verder is er ten aanzien van groepsactiviteiten al eerder besloten tot stopzetting van intramurale groepsactiviteiten binnen onze locaties. Aanvullend hierop is besloten om ook onze ontmoetingsplekken, dagbesteding en dagactiviteiten in groepsverband te stoppen.
 • De wijkverpleging wordt op normale wijze gecontinueerd. Neemt u contact op als u klachten heeft.

Medewerkers, vrijwilligers en stagiaires

 • Aan alle medewerkers vragen wij dringend om alle sociale contacten in hun privé tijd tot het uiterste te beperken. Dit betekent: geen bezoek meer ontvangen, niet meer op visite. Boodschappen worden alleen gedaan als het strikt noodzakelijk is, probeer het openbaar vervoer te vermijden.
 • Vrijwilligers komen niet meer naar de locaties van Zorggroep Apeldoorn.
 • Medewerkers ondersteunende diensten dienen vanaf vandaag thuis te werken. Overleg ten allen tijde wel met je leidinggevende en teamleden hoe beschikbaarheid en continuïteit van werkzaamheden gewaarborgd kan blijven. Heb je afspraken staan met collega’s of externen, doe dit Facetime, WhatsApp, Skype of telefoon.
 • Alle medewerkers van Zorggroiep Apeldoorn e.o.kunnen vanuit huis hun mailboxen openen, agenda’s benaderen en het intranet bekijken. Dit om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen

Eerdere maatregelen

De maatregelen die al eerder ingesteld zijn en nog steeds gelden, zetten we nogmaals even op een rijtje:

Medewerkers, vrijwilligers en stagiaires

 • Medewerkers met schoolgaande kinderen zorgen zelf voor opvang. De basisscholen en kinderdagverblijven blijven open voor kinderen van ouders in de “vitale beroepen” (zorg valt hieronder). Er kan ook gebruik gemaakt worden van de opvang die ZGA organiseert. Mocht er echt een situatie zijn waarin er geen opvang mogelijk is, overleg dan met je leidinggevende.
 • Reis niet naar het buitenland.
 • Tot 7 april geldt dat je niet fysiek deelneemt aan interne en externe bijeenkomsten.
 • Team-overleggen met collega’s op de eigen locatie kunnen doorgaan als het noodzakelijk is voor de voortgang van het primaire proces. Maak waar mogelijk gebruik van beeldzorg, Facetime, WhatsApp en telefoon om fysiek contact met cliënten te vermijden.
 • Heb je afspraken staan met internen of externen, doe dit alleen via Facetime, WhatsApp, Skype of telefoon.


Medewerkers die hoesten en / of luchtwegklachten hebben
We hanteren de landelijke richtlijn van het RIVM voor zorgprofessionals.
Dit betekent:

 • Bij contact met een bewezen Corona patiënt kun je pas weer aan het werk als je een dag (24 uur) klachtenvrij bent. Je overlegt dit altijd met je leidinggevende.
 • Bij klachten van hoesten in combinatie met koorts (38 graden of meer) overleg je altijd met je leidinggevende en zal het advies zijn thuis te blijven.
 • Bij hoesten en luchtwegklachten ga je gewoon naar het werk.
 • Specifiek voor medewerkers van De Viermaster: medewerkers die hoesten en luchtwegklachten hebben blijven thuis totdat de klachten minimaal een dag (24 uur) over zijn.

Hygiëne maatregelen
Voor iedereen blijft gelden: 

 • vaak en goed handen wassen en geen gebruik van stoffen handdoeken
 • hoesten in de elleboog
 • éénmalig gebruik van papieren zakdoekjes
 • géén handen schudden en afstand bewaren

Ter afsluiting willen wij nogmaals benadrukken dat wij ons zeer bewust zijn van het feit dat deze unieke situatie een grote invloed heeft op het leven van alle betrokkenen bij Zorggroep Apeldoorn e.o.. Wij realiseren ons dat er op dit moment onrust en onzekerheid heerst. In onze besluitvorming trachten wij de belangen van alle betrokkenen recht te doen.

Met medewerkers, cliënten, familie, vrijwilligers en betrokkenen werken we samen om op een zo goed mogelijke manier door deze moeilijke periode te komen.

We danken iedereen voor zijn/haar inzet en betrokkenheid.