Lettergrootte veranderen

Kapsalon weer open

24 februari 2021

Net als velen van ons zijn wij blij dat met ingang van 3 maart de kapsalons op de locaties van Zorgroep Apeldoorn weer open gaan. Dit natuurlijk met de benodigde voorzorgsmaatregelen.

Zo zijn er maximaal twee kapsters en twee klanten per kapster aanwezig in de salons. De kapsters zullen per afdeling inventariseren welke cliënten naar de kapper willen en maken daarover afspraken .

Managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.

----------

 

 

Tweede prik tegen corona

23 februari 2021

 

Zorggroep Apeldoorn e.o. heeft de bevestiging gekregen dat vrijdag 26 februari aanstaande de vaccins worden geleverd voor de tweede prik tegen corona. De tweede vaccinatieronde van onze cliënten kan hiermee van start.

We kunnen u niet afzonderlijk berichten over uw exacte moment van vaccinatie. U wordt daarin meegenomen door de zorgteams. Zij zorgen dat u wordt ingepland en dat alles op rolletjes loopt.

Voor de GRZ en ELV geldt dat de cliënten die de eerste vaccinatie hebben ontvangen en inmiddels met ontslag zijn gegaan, telefonisch worden benaderd voor een afspraak voor de tweede prik.

Bekend is dat de tweede prik wat meer bijwerkingen geeft dan de eerste prik. Bij de pilots is hier extra op gelet. De artsen hebben een nieuwe versie van de medische aandachtspunten ontvangen. Waar dit nodig is, zal de arts met u als cliënt -en/of familie- overleggen.

We hebben op dit moment niet -of slechts heel beperkt- de mogelijkheid om cliënten die nog niet geprikt zijn, nu een eerste prik te geven. Dat geldt met name voor cliënten die in quarantaine zaten en cliënten van locaties waar een uitbraak heeft plaatsgehad. Eveneens geldt dit voor nieuwe cliënten. Dat is natuurlijk vervelend nieuws. Helaas is dit een rechtstreeks gevolg van het overheidsbeleid op dit moment. We volgen de ontwikkelingen op de voet en vragen er actief naar, maar op dit moment is hierover nog geen duidelijkheid en zijn we afhankelijk van de overheid.

Het registreren van de vaccinaties is een intensief proces. Dit wordt vanuit onze medische dienst opgepakt. Op het moment dat deze registratie is gebeurd, wordt dit voor de zorg ook zichtbaar in uw dossier met de vermelding ‘cliënt-kenmerk COVID-vaccinatie’.

Alle voorbereidingen voor de tweede vaccinatie zijn in volle gang. Het is weer een stapje voorwaarts in deze lastige tijd. Het is belangrijk dat u en uw bezoekers zich aan alle basismaatregelen blijven houden, ook al heeft u twee keer de vaccinatie ontvangen.

We hebben er alle vertrouwen in dat de tweede ronde net zo positief en goed gaat verlopen als de eerste ronde!

Managementteam Zorggroep Apeldoorn en omstreken

Update corona

10 februari 2021

In het kort
We blijven met elkaar werken aan de bescherming van cliënten en medewerkers tegen het corona virus. Vaccinatie is daarin zeer belangrijk.

We hebben heftige tijden gehad op een aantal afdelingen.
De impact hiervan is groot en raakt ons allen diep.
Op dit moment zijn de besmettingsaantallen op de verschillende locaties aan het dalen en ook in de regio zijn de aantallen op dit moment stabiel.
Hopelijk blijft dat zo, maar het kan helaas zo weer anders zijn.
We blijven alert en gaan ervan uit dat u dat ook blijft.

Het blijft dus nodig dat we ons strikt aan alle maatregelen blijven houden, die door de overheid verlengt zijn tot en met 2 maart. Mede met het oog op een mogelijke derde golf en nieuwe varianten van het virus.

Vanwege bovenstaande adviseert de overheid dat een cliënt 2-3 vaste personen per week als bezoek ontvangt (de ‘bezoek-bubbel’). Wij nemen dat advies over en vragen u dan ook zich hier aan te houden.
Wij gaan uit van uw verantwoordelijkheid om zich hieraan te houden en zetten hiervoor geen aparte registratie op.

We zijn voorbereid op een eventuele derde golf en beschikken over voldoende beschermende materialen.


Vaccinatie cliënten goed verlopen
Een belangrijke mijlpaal: vorig weekend zijn de meeste vaccinaties gezet en dit is goed verlopen. Mede dankzij de goede medewerking van familie rondom toestemmingen en alle afdelingen; zo hebben we dit sámen gedaan. Het zorgen voor geruststelling, gemoedelijkheid en rust was hierbij wezenlijk. Veel afdelingen hebben er een soort feestje van gemaakt. De meeste cliënten waren blij dat het zover was.
Fijn dat dit zo kon. We bedanken iedereen voor deze inzet!

De tweede prik zal volgen in de periode 26 februari tot en met 1 maart 2021. Verdere info volgt te zijner tijd.

We weten nog niet wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe vaccinatieronde voor cliënten die nog niet gevaccineerd zijn. We streven er natuurlijk naar nieuwe bewoners en cliënten zo snel mogelijk te kunnen vaccineren, maar hierin zijn we afhankelijk van het beleid van de overheid.

U kunt in de bijlage ‘Vaccinatie goed verlopen’ alles lezen over de voorbereidingen in aanloop naar het vaccineren, hoe de vier dagen van inenten zijn verlopen, hoe we geen druppel Pfizer verspild hebben en een aantal foto’s bekijken.


Basisregels corona aangescherpt
Zorggroep Apeldoorn e.o. heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan.
Daarom willen wij de bezoekmogelijkheden graag zo uitgebreid mogelijk houden, passend ook bij de landelijke handreiking rondom bezoekregeling in verpleeghuizen.

Toch moeten wij een aanscherping doen, met het oog op een mogelijke derde golf en nieuwe varianten van het virus. De overheid adviseert namelijk:

De bezoek-bubbel
Een bezoekregeling waarbij een cliënt 2-3 vaste personen per week ontvangt, waarvan per dag maximaal 1 persoon (een kind -hoe jong ook- wordt ook als 1 bezoeker gezien) op bezoek komt. Wij nemen dat advies over en vragen u dan ook zich hier aan te houden. Wij gaan uit van uw verantwoordelijkheid om zich hieraan te houden en zetten hiervoor geen aparte registratie op.

Blijft u zich alstublieft aan de basisregels corona houden. U vindt deze hier op onze website en er hangen posters bij de ingangen van onze locaties.


Zorghotel Chrysant
De speciale corona afdeling Zorghotel Chrysant biedt plaats aan 32 mensen met lichamelijke klachten en mensen met een dementie, die besmet zijn met
het Coronavirus, uit onze Veiligheidsregio. De patiënten komen vanuit verschillende ziekenhuizen in de regio, vanuit huis, vanuit de huisartsenpost of de eerste hulp. Ook zijn er soms mensen uit een organisatie waar de coronazorg moeilijk in te passen is. Net voor Kerst kwamen er plots veel aanmeldingen en deden we vanuit de samenwerkende organisaties, die het zorghotel Chrysant organiseren, een dringende oproep voor personeel. Ook werd een oproep door de burgemeesters in de regio gedaan om helpende handen aan te bieden en is er een aanvraag gedaan voor hulp en ondersteuning door defensie. Gelukkig kregen we net voor oudjaar de bevestiging dat deze hulp er ook kwam.

De afgelopen weken is er hard gewerkt om veel extra zorgpersoneel voor het zorghotel te werven en is er door allerlei organisaties in de regio personeel aangedragen. Dat maakt dat we samen de zorg kunnen bieden voor de cliënten van zorghotel Chrysant. Daarmee komt ook een einde aan de ondersteuning vanuit defensie, ook zal de inzet van het Rode Kruis en de brandweer worden afgebouwd.

Afgelopen vrijdag was de laatste dag dat de Luchtmobiele Brigade werkzaam was bij Zorghotel Chrysant in Casa Bonita. We zijn zowel defensie, als het Rode Kruis en de brandweervrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet en de fijne samenwerking!

Managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.

Avondklok van kracht

22 januari 2021


In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari 21.00 tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 uur ‘s ochtends een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.

Aanpassing basisregels
Dit betekent dat in deze periode tussen 21:00 en 4:30 uur geen bezoek kan plaatsvinden  op de locaties van Zorggroep Apeldoorn e.o. De enige uitzondering op deze maatregel betreft de zorgsituaties waarin er sprake is van terminale zorg. In deze gevallen dient er overleg plaats te vinden tussen naasten van de cliënt en de desbetreffende zorgverleners. Goed om te weten dat u dan een ‘Eigen verklaring’ bij u moet hebben.

Wilt u daar meer over weten kijk dan op:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok


Wij snappen dat deze aanvullende maatregelen ingrijpend zijn voor u en uw naasten. Toch verzoeken wij u nogmaals u aan de huidige en nieuwe aanvullende afspraken te houden. Door voorzichtig te zijn en alle afspraken goed in acht te nemen, kunnen we met elkaar zoveel mogelijk grip houden op de situatie, en een veilige omgeving bieden aan onze cliënten en aan elkaar.


We rekenen op uw medewerking en danken u voor uw getoonde geduld en begrip.

Managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.

Verscherping regels corona

20 januari 2021


Geachte cliënten, contactpersonen en familieleden,

De landelijke maatregelen rondom Corona zijn vandaag verder aangescherpt.
De landelijke richtlijnen zorgen er voor dat we ook voor Zorggroep Apeldoorn e.o. aanpassingen moeten doen in onze basisregels Corona.

Wij snappen dat dit ingrijpend is voor u en uw naasten. Toch moeten wij deze keuze maken voor uw veiligheid, die van uw naasten en van onze medewerkers.

We lichten de aanscherpingen hieronder voor u toe.

Aantal bezoekers
Vanaf woensdag 20 januari tot ten minste woensdag 10 februari 2021 geldt landelijk de regel dat iedereen thuis maximaal 1 bezoeker per dag mag ontvangen.

Voor cliënten van Zorggroep Apeldoorn e.o. betekent dit dat zij vanaf donderdag 21 januari tot tenminste woensdag 10 februari 1 bezoeker per dag mogen ontvangen, in plaats van maximaal 2 bezoekers per dag. Een kind -hoe jong ook- wordt ook als 1 bezoeker gezien. 
Op onze locaties wonen over het algemeen veel ouderen, die gezamenlijk veel kleinkinderen hebben. Wanneer zij allemaal zouden komen, blijft het te druk op de locaties. Daarom willen we u vragen het bezoek tot 1 persoon per dag te beperken.
De enige uitzondering op deze maatregel betreft de zorgsituaties waarin er sprake is van terminale zorg. In deze gevallen dient er overleg plaats te vinden tussen naasten van de cliënt en de desbetreffende zorgverleners.

We proberen zo veel als mogelijk onze online mogelijkheden in te zetten om naast het reguliere bezoek contact mogelijk te maken.

Avondklok
Het voornemen van het kabinet is om binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer in heel Nederland een avondklok in te voeren. Het is dan de bedoeling dat iedereen van 20.30 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Als deze maatregel zal gaan gelden, duurt dit tot 10 februari as.

Corona maatregelen in acht nemen
Wij snappen dat deze aanvullende maatregelen ingrijpend zijn voor u en uw naasten.
Toch verzoeken wij u nogmaals u aan de huidige en nieuwe aanvullende afspraken te houden. Door voorzichtig te zijn en alle afspraken goed in acht te nemen, kunnen we met elkaar zoveel mogelijk grip houden op de situatie, en een veilige omgeving bieden aan onze cliënten en aan elkaar.

Wij zijn blij dat de vaccinatie van onze zorgmedewerkers tegen het corona virus inmiddels is gestart. Ook het vaccineren van cliënten van Zorggroep Apeldoorn e.o. is in zicht.  Hiermee verkleinen we zo snel mogelijk de risico’s op besmetting. 

We rekenen op uw medewerking en danken u voor uw getoonde geduld en begrip.

Managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.


Klik hier voor de PDF

Vaccinatie clienten

18 januari 2021


Vaccinatie voor de cliënten (met een WLZ-indicatie) van Zorggroep Apeldoorn e.o. 
 
Zorggroep Apeldoorn e.o. bereidt zich voor op de vaccinatie van cliënten die (verpleeghuis)zorg ontvangen en onder zorg staan van onze specialisten ouderengeneeskunde (cliënten met een WLZ indicatie met behandeling; met een medisch dossier bij Zorggroep Apeldoorn e.o.). Deze cliënten hebben dus geen eigen huisarts meer.

De cliënten/contactpersonen die het betreft hebben hierover een brief met bijlagen ontvangen.
2021-01-18 - Vaccinatie voor de cliënten (WLZ-indicatie) van Zorggroep Apeldoorn e.o..pdf
Bijlage Moderna vaccinatie.pdf
Bijlage Pfizer vaccinatie.pdf

Managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.

Informatie m.b.t. corona


15 januari

Update vaccinatie

Geachte cliënten, familieleden en contactpersonen,

In onze laatste update corona van 12 januari j.l. hebben we u geïnformeerd over de huidige stand van zaken rondom de besmettingen op een aantal locaties van ZGA eo. In dit schrijven hebben we ook stilgestaan bij het thema vaccineren. Daarin hebben we aangegeven dat er wordt gestart met de vaccinatie van onze medewerkers op 15 januari op locatie Mheenpark in Apeldoorn.
We hebben gemerkt dat er in de afgelopen periode veel vragen en ook steeds meer antwoorden zijn gekomen over vaccineren. Vanuit de landelijke overheid en het RIVM wordt voorlichting gegeven om vragen te beantwoorden, zorgen weg te nemen en de bereidheid tot vaccineren te vergroten. Binnen ZGA proberen we aanvullend de informatievoorziening naar onze medewerkers zo vorm te geven dat zij individueel een goede afweging kunnen maken inzake vaccinatie.

ZGA eo bereidt zich inmiddels ook voor op de vaccinatie van haar bewoners. Daarbij is nog veel onbekend over onder andere het tijdspad en de beschikbaarheid van vaccins, maar we willen er voor zorgen dat zodra er meer duidelijkheid komt vanuit de landelijke overheid en de GGD we klaar zijn
om te starten. Dit om de risico’s op besmetting zo snel mogelijk te verkleinen.
Daarbij is van belang dat ZGA eo zich primair voorbereidt op de vaccinatie van cliënten waarvoor deSpecialist Ouderengeneeskunde optreedt als huisarts (cliënten met een WLZ indicatie met behandeling).
Voor andere groepen cliënten waarbij sprake is van wijkverpleging, WLZ zorg zonder behandeling, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) dan wel eerstelijns verblijf (ELV) geldt dat de verantwoordelijkheid primair bij de huisarts ligt. Overleg hierover vindt nog plaats.

Daarom zullen we u, indien u beschikt over een indicatie WLZ met behandeling, aankomende week verder informeren over de vaccinatie, de corona vaccins en de bescherming die daarvan uitgaat.
Tevens zullen de benodigde toestemmingsformulieren worden bijgevoegd.

U vindt de meest actuele informatie rondom de corona maatregelen op onze website onder het kopje ‘corona maatregelen’. De veel gestelde vragen staan daar ook beantwoord. Staat uw vraag hier niet tussen, dan kunt u deze mailen naar coronavraag@zgapeldoorn.nl

Met vriendelijke groet,
Het managementteam van Zorggroep Apeldoorn e.o.


---


13 januari 2021

Rectificatie

De situatie op Tullekensmolen en Pachterserf is sinds gisteren genormaliseerd.
De besmettingssituatie op onze locaties kan per dag wissen. Helaas is dat in de brief die 12 januari uitgegaan is niet meegenomen. We doen ons best om deze informatie up to date te houden.


12 januari 2021

Update corona

Geachte cliënten, familieleden en contactpersonen,

Wij informeren u via deze brief graag over de huidige stand van zaken rondom de besmettingen op een aantal locaties, de impact hiervan op de zorgverlening, de mogelijkheid tot vaccineren, Zorghotel Chrysant en een oproep van de Cliëntenraad van ZGA e.o.
Dit is een algemene brief aan alle cliënten, familieleden en eerste contactpersonen.

U vindt hier de inhoud van deze brief aan cliënten, familieleden en contactpersonen.

Met vriendelijke groet,
Het managementteam van Zorggroep Apeldoorn e.o.

-----

17 december 2020

Cliënten tijdens feestdagen liever niet elders op bezoek

We hebben helaas te maken met corona besmettingen op een aantal afdelingen binnen Zorggroep Apeldoorn e.o.
Het is voor ons allemaal nu belangrijk dat we ons aan gemaakte afspraken houden. Extra voorzichtigheid is geboden.
Wij hopen dat familie en naasten gezien de situatie bezoek wellicht kunnen beperken of via bijvoorbeeld beeldbellen extra contact kunnen hebben met hun naaste.

In lijn met de toespraak van premier Rutte vanuit het Torentje afgelopen dinsdag, raden wij cliënten af om elders op bezoek te gaan tijdens de feestdagen.
Hoe jammer dat ook is. Wij hopen dat iedereen zich bewust is van het risico dat dit met zich meebrengt voor cliënten u en hun omgeving.

Meer informatie is in deze brief aan cliënten, familieleden en contactpersonen te vinden.  
 

----

 

16 december 2020

Coronabesmettingen bij Zorggroep Apeldoorn e.o.

Het ging relatief gezien zó goed in de regio Apeldoorn en omstreken; grote corona uitbraken leken onze regio bespaard te blijven.
Maar nu is een toename in corona besmettingen overal waarneembaar.
In algemene zin: het gaat dwars door alle lagen van de bevolking en van instellingen waaronder scholen, verenigingen, bedrijven en zorgorganisaties.

Ook wij hebben helaas te maken met een corona uitbraak binnen de organisatie.
Het betreft de afdeling Hamermolen in het Zonnehuis, de Windkanter en Pachterserf. Ook bij collega-organisaties zien we een toename van besmettingen.

De cliënten en naasten van cliënten op deze locaties zijn apart geïnformeerd over de situatie en wat dat voor hen specifiek betekent.

Aan afspraken houden
Het is voor ons allemaal nu belangrijk dat we ons aan gemaakte afspraken houden.
Dat vragen wij onze medewerkers, maar ook aan cliënten, naasten en andere bezoekers.
Door voorzichtig te zijn en alle afspraken goed in acht te nemen, kunnen we met elkaar zoveel mogelijk grip houden op de situatie en een veilige omgeving bieden aan onze cliënten en aan elkaar.

Bezoek
Wij blijven het belangrijk vinden om bezoek te kunnen ontvangen op de locaties, maar extra voorzichtigheid is ECHT geboden.
Dat betekent ook dat we van bezoekers vragen om de basisregels, die op onze website staan (en op de posters bij de ingangen), bij het bezoek goed na te leven:
• U checkt uw gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
• Wanneer er bij u zelf of een huisgenoot in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld kunt u helaas niet op bezoek komen.
Ook als u klachten heeft kunt u helaas niet op bezoek komen;
• Bent u positief getest of in contact geweest met een positief geteste persoon, ook ná uw bezoek, wilt u dit dan alstublieft direct aan de afdeling melden.
Zo kunnen wij benodigde acties uitzetten;
• U draagt overal mondneusmaskers volgens protocol, houdt 1,5 meter afstand en past goede handhygiëne toe;
• U vult al uw gegevens (naam, emailadres en telefoonnummer) volledig in op het bezoekersformulier bij de ingang.
Dit stelt ons in staat om indien noodzakelijk direct contact met u op te nemen.

Horeca en kapsalons

Voor de locaties waar een restaurant en kapsalon is, gelden de volgende afspraken, waarbij we de landelijke richtlijnen volgen:
• De horeca ruimte is open, maar er is alleen koffie en thee verkrijgbaar (via de automaat). Er zijn geen restaurant mogelijkheden;
• De kapsalons zijn gesloten (landelijke richtlijn);
• Kappers mogen ook niet op de afdeling komen (landelijke richtlijn).

Elkaar ondersteunen
Helaas gaat het virus dus niet aan ons voorbij.
We zetten net als andere zorginstellingen in de regio alle zeilen bij.
Dit doen we ook samen mét andere zorginstellingen.
Er is dagelijks regionaal overleg, waarin we met elkaar meedenken en kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen.
We doen wat we kunnen om de zorg voor u en uw naasten zo goed mogelijk door te laten gaan.
Bij nieuwe ontwikkelingen die specifiek voor uw afdeling gelden, zult u via het zorgteam geïnformeerd worden. 

Informatie op onze website
U vindt de meest actuele informatie rondom de corona maatregelen op onze website onder het kopje ‘corona maatregelen’.
De veel gestelde vragen staan daar ook beantwoord.
Staat uw vraag hier niet tussen, dan kunt u deze mailen naar coronavraag@zgapeldoorn.nl

We zetten samen alles op alles, net als iedereen in de regio.
Pas op elkaar en zie naar elkaar om.
We rekenen weer op uw medewerking en danken u nogmaals voor uw getoonde geduld en begrip.


Met vriendelijke groet,

Het managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.

 


----

4 december 2020

Mondneusmasker verplicht op alle locaties

Vanaf 1 december geldt er in Nederland een plicht op het dragen van een mondneusmasker in openbare ruimten. Het managementteam van Zorggroep Apeldoorn heeft besloten om het dragen van een mondneusmasker op alle locaties te verplichten. Daarbij blijven de basisregels van kracht. Nog even op een rijtje:

 • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht. Het mondneusmasker ligt bij binnenkomst klaar en u gebruikt géén zelfgemaakt of meegebracht mondneusmasker. Dit geldt voor iedereen ouder dan 13 jaar.
 • Bij binnenkomst vult u de checklist in. Bent u positief getest of in contact geweest met een positief getest persoon dan kunnen wij u helaas niet ontvangen.
 • Per dag maximaal 2 bezoekers per cliënt welkom
 • Bezoek vindt plaats op de eigen kamer, in de zitjes op de locaties of buiten op een rustige plek. Vermijd zoveel mogelijk drukke plekken
 • De RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand worden gerespecteerd

Het Managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.

 

---- 

18 november 2020

Update Corona: Aantal bezoekers blijft hetzelfde
 
Dinsdag 17 november was weer een persconferentie. Het managementteam van Zorggroep Apeldoorn heeft besloten om het aantal bezoekers per cliënt per dag op twee te houden.


Vanaf vrijdag 13 november 2020 geldt dat een cliënt 2 bezoekers per dag mag ontvangen. Het MT heeft besloten vast te houden aan deze basisregel.

Bij de persconferentie is aangegeven dat je maximaal 3 mensen per dag thuis mag ontvangen. Zorggroep Apeldoorn continueert de bestaande praktijk van 2 bezoekers per cliënt per dag. We werken in lijn met landelijk beleid aan het beheersbaar houden van de besmettingen binnen Zorggroep Apeldoorn. Omdat we zien dat we nu al te maken hebben met aanzienlijke bezoekersstromen continueren we de bestaande lijn. Dit met het oog op de veiligheid van cliënten, hun naasten en medewerkers.

In dit vorige bericht 'Aanpassing basisregels Corona' vindt u meer informatie over de basisregels.

Het Managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.

 

 -----

 

11 november 2020

Aanpassing basisregels Corona

De maatregelen rondom Corona zijn de laatste tijd weer aangescherpt. De landelijke richtlijnen zorgen er voor dat we ook voor Zorggroep Apeldoorn e.o. een aanpassing doen in onze basisregels Corona.

Vanaf vrijdag 13 november 2020 geldt dat een cliënt 2 bezoekers per dag mag ontvangen in plaats van 1-2 bezoekers per keer.

Wij snappen dat dit ingrijpend is voor u als naasten en voor uw familielid. Toch moeten wij deze keuze maken voor de veiligheid van onze cliënten, uw en onze veiligheid.

Basisregels Corona

 1. De bezoeker checkt zijn/haar gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
 2. Mocht de bezoeker positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon dient dat onmiddellijk aan de afdeling gemeld te worden;
 3. Bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek te houden;
 4. Per dag mogen maximaal 2 bezoekers per cliënt op bezoek komen;
 5.  Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
 6. We vragen u een mondneusmasker te dragen en deze (gelijk bij binnenkomst) op te zetten op de locatie van Zorggroep Apeldoorn. De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt, liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen. U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers.
  Wij hopen dat u uw verantwoordelijkheid neemt en niet de gezondheid van anderen in gevaar wilt brengen.
 7. Het bezoek laten we AVG-proof een formulier invullen conform het voorbeeld van de RIVM, waarmee we de ingangscontrole nog beter kunnen volgen. De bezoeker vult zijn/haar naam in op dit formulier bij de ingang en verklaart daarmee ook dat hij/zij gezond is en geen corona-achtige klachten heeft.
  Hierop zal geen controle plaatsvinden. We gaan uit van de verantwoordelijkheid van eenieder;
 8. De routing op de hoofdlocaties wordt eveneens aangepast, zodat het bezoekersverkeer binnen deze locaties nog beter beheerst gaat worden (de in- uitgang voor bezoekers wordt gescheiden);
 9. De bezoeker volgt de aanwijzingen van het personeel op.

Vragen?
De veel gestelde vragen staan daar ook beantwoord. Staat uw vraag hier niet tussen, dan kunt u deze mailen naar coronavraag@zgapeldoorn.nl


We rekenen op uw medewerking en danken u voor uw getoonde geduld en begrip.


Het managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.

---------------------


1 oktober 2020

Deze week is er weer een persconferentie geweest over de corona situatie in Nederland. Op basis van de inhoud van deze persconferentie, de huidige situatie binnen ZGA en de regionale situatie (Apeldoorn e.o.) brengen we onderstaande punten graag bij u onder de aandacht. Als ingangsdatum voor deze punten nemen we vanochtend 9.00 uur (donderdag 1 oktober).

Dringend advies om mondneuskapjes te dragen in alle locaties van Zorggroep Apeldoorn
Het MT geeft alle medewerkers en bezoekers van ZGA het dringende advies om in alle locaties van Zorggroep Apeldoorn e.o. een mondneuskapje te dragen.
We lopen hiermee vooruit op het formele advies dat het RIVM volgende week gaat uitbrengen over een landelijke mondkapjesplicht, maar het lijkt ons verstandig in de huidige situatie en in het kader van duidelijkheid.

Bezoek/aantal bezoekers per cliënt
Alertheid en waakzaamheid blijven geboden. Dat betekent nogmaals dat we verwachten dat familie en naasten van onze cliënten zich aan de volgende basisregels houden:

 1. De bezoeker checkt zijn/haar gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
 2. Mocht de bezoeker positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon dient dat onmiddellijk aan de afdeling gemeld te worden;
 3. Bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek te houden;
 4. Dit betekent dat per keer 1 of 2 bezoekers langs kunnen komen, omdat de 1,5 meter op de kamer anders niet haalbaar is;
 5. Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
 6. We vragen u een mondneusmasker te dragen en deze (gelijk bij binnenkomst) op te zetten op de locatie van Zorggroep Apeldoorn. De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt, liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen. U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers.
  Wij hopen dat u uw verantwoordelijkheid neemt en niet de gezondheid van anderen in gevaar wilt brengen.
 7. Het bezoek laten we AVG-proof formulier invullen conform het voorbeeld van de RIVM, waarmee we de ingangscontrole nog beter kunnen volgen. De bezoeker vult zijn/haar naam in op dit formulier bij de ingang en verklaart daarmee ook dat hij/zij gezond is en geen corona-achtige klachten heeft. Hierop zal geen controle plaatsvinden. We gaan uit van de verantwoordelijkheid van eenieder;
 8.  De routing op de hoofdlocaties wordt eveneens aangepast, zodat het bezoekersverkeer binnen deze locaties nog beter beheerst gaat worden (de in- uitgang voor bezoekers wordt gescheiden);
 9. De bezoeker volgt de aanwijzingen van het personeel op.

Besmetting
Mocht sprake blijken van een nieuwe of vermoede besmetting op een specifieke afdeling, dan zal het bezoek aan die betreffende persoon op die afdeling uitgesteld worden. In overleg met de afdeling en behandelend artsen kan er in die situatie gekeken worden naar de inzet van de ‘Kom op Visite Kar’ en Persoonlijke Beschermingsmiddelen om bezoek op een veilige en gecontroleerde wijze toch mogelijk te maken.

We rekenen op uw medewerking en danken u voor uw getoonde geduld en begrip.


Bij de meest gestelde vragen vindt u antwoorden op vragen die u wellicht hebt. Staat uw vraag (met antwoord) hier niet bij, mailt u dan naar coronavraag@zgapeldoorn.nl.

Het managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.


---30 juni 2020

Wij zijn heel blij u te berichten dat Zorggroep Apeldoorn e.o. -op basis van de persconferentie van 24 juni jongstleden- met ingang van 1 juli 2020 de bezoekregeling aanpast. Bezoek op alle locaties en afdelingen is vanaf 1 juli als vanouds weer toegestaan!

Zorggroep Apeldoorn e.o. zal de komende periode beeldbellen en andere vergelijkbare contactmogelijkheden blijven faciliteren om de bezoeken te doseren.

Bezoekregels
We zijn uiteraard ontzettend blij met deze vervolgstap. Echter dienen we alert en zorgvuldig te blijven. Dat betekent dat we verwachten dat u zich aan de volgende basisregels houdt:
• Check uw gezondheid voordat u de locatie betreedt (gebruik hiervoor onze triagelijst)
• Mocht u positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon meld het dan onmiddellijk aan de afdeling;
• Houd u aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek;
• Kom bij voorkeur met 1 of 2 bezoekers per keer langs, omdat de 1,5 meter op de kamer anders niet haalbaar is;
• Bezoek vindt zoveel mogelijk plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
• Wanneer de 1,5 meter bij bezoek niet gewaarborgd kan worden, dan adviseren wij een mondkapje te dragen;
• U vult uw naam in op de intekenlijst bij de ingang en verklaart daarmee ook dat u gezond bent en geen corona-achtige klachten heeft;
• U volgt de aanwijzingen van het personeel op;
• Zodra er een nieuwe of vermoede besmetting op een specifieke afdeling wordt geconstateerd, zal het bezoek aan de betreffende persoon op die afdeling uitgesteld worden. In overleg met de afdeling en behandelend artsen kan er in die situatie gekeken worden naar de inzet van de ‘Kom op Visite Kar’ en persoonlijke beschermingsmiddelen om bezoek op een veilige en gecontroleerde wijze toch mogelijk te maken.

We rekenen op uw medewerking en wensen u veel mooie bezoekmomenten toe!


Met vriendelijke groeten,
Het managementteam

---

18 juni 2020

Versoepeling bezoekregeling per 15 juni

Vorige week heeft de overheid laten weten dat het aantal vaste bezoekers aan onze bewoners/cliënten uitgebreid mag worden per 15 juni. Dat stemt ons blij. De nabijheid van naasten draagt bij aan de levenskwaliteit en het welzijn van onze bewoners/cliënten.

Algemene bezoekregels
De versoepeling van de bezoekregeling op onze locaties doen we op basis van de landelijke richtlijnen van het kabinet en het RIVM. 

We kennen een aantal standaard afspraken:
• Iedere bewoner/cliënt mag twee vaste bezoekers ontvangen.
• Bezoek is alleen mogelijk op afspraak. De twee bezoekers mogen gezamenlijk en afzonderlijk komen.
• De bezoeker is vrij van klachten die kunnen duiden op het covid-19 virus. Het bezoek wordt geannuleerd indien de bezoeker (of huisgenoot) corona-achtige klachten heeft.
• De bezoeker vult voorafgaand aan het bezoek een checklist en de bezoekerslijst in. Na het bezoek tekent de bezoeker deze af. Zo registreren we goed wie wanneer op bezoek is. Contactonderzoek nadien is hiermee goed te doen.
• De bezoeker betracht goede handhygiëne (handen wassen of met alcohol desinfecteren).
• Indien de 1,5 meter niet gevolgd kan worden, doet de bezoeker een mondkapje op en draagt dit de gehele bezoektijd.

Bezoekregels kunnen per afdeling verschillen
De duur en frequentie van het bezoek is maatwerk en kan per afdeling verschillen. Het is door de afdelingen zelf ontwikkeld, waarbij de zorgteams hebben gekeken naar de doelgroep en de specifieke behoeften van de doelgroep. Ook is rekening gehouden met de (on) mogelijkheden van de locatie.
Onze zorgteams hebben alle eerste contactpersonen een persoonlijk bericht gestuurd over de versoepelde bezoekregeling van hun naaste.

Regel uw bezoek via de bezoek-reserveerlijn: 055-549 51 47

Bezoek kan alleen op afspraak. Voor het inplannen van een bezoekafspraak belt u onze speciale bezoek-reserveerlijn. Telefoonnummer: 055-549 51 47. 

Eigen verantwoordelijkheid
Alle bezoekers vragen wij zelf verantwoordelijkheid te nemen. Zowel voor zichzelf als voor anderen. Volg de hygiënemaatregelen van het RIVM: 1,5 meter afstand, handen wassen en niezen in de ellenboog. Kom niet op bezoek als u zich niet fit voelt of als één van uw huisgenoten zich niet fit voelt. We willen de kans op een eventuele corona-uitbraak zo klein mogelijk houden, want dan is bezoek op de desbetreffende afdeling tijdelijk niet mogelijk. Volg de basisregels en instructies van onze medewerkers alstublieft.
In de komende periode worden de bezoekplannen continu geëvalueerd en waar nodig aangepast. Eventuele wijzigingen worden direct gecommuniceerd.

Tot besluit
We zijn blij met de verruiming van de bezoekregels. We wensen bewoners, cliënten, hun familie en hun naasten mooie contactmomenten toe!

 

---25 mei 2020

Na vele weken is het dan eindelijk zover! Er zijn, passend bij het kader en de regels waar we aan moeten voldoen, in volle vaart en met grote inzet en creativiteit per afdeling plannen gemaakt voor contact én bezoek.

Zoals in eerdere berichten aangegeven, gaat dit stap voor stap. Voor sommigen kan het niet snel genoeg gaan en dat is heel begrijpelijk, voor anderen voelt het nog onwennig na zoveel weken van bezoekverbod nu naar verruiming te gaan. 


Voor Zorggroep Apeldoorn en omstreken staat de menselijke maat, maar ook zorgvuldigheid centraal. Daarom is er per afdeling een plan voor maatwerk ontwikkeld. Deze plannen zijn ontwikkeld passend bij de behoefte, de doelgroep en rekening houdend met de locatie. Ze zijn besproken met de afdeling, de behandelend arts, de OR en de lokale Cliëntenraden. U wordt als familie / naasten door de afdeling geïnformeerd over de mogelijkheden.

Bezoekregels

We zijn ontzettend blij dat we deze stap kunnen zetten. Dat vraagt van ons allen ook alertheid en zorgvuldigheid. Dat betekent dat we verwachten dat u zich aan de volgende basisregels houdt:

 •  U ziet toe op een goede handhygiëne en probeert tijdens het bezoek zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand te houden; Indien anderhalve meter afstand houden tijdens het bezoek niet haalbaar is dan dient u gebruik te maken van een mondkapje;
 •  Bij klachten is er geen bezoek mogelijk;
 •  U volgt ten allertijden de instructies van onze medewerkers op;
 •  Bezoek is voorlopig alleen mogelijk op afspraak. In de berichten van de afdeling hoort u hoe dat voor uw afdeling geregeld is;
 •  Voorafgaand aan elk bezoek dient u een vragenlijst door te nemen en de instructies daarin op te volgen als u klachten heeft of als u onverhoopt klachten ontwikkelt na uw bezoek. Degene die u ontvangt zal u vragen naar de uitkomst van deze checklist en dit noteren op de planningslijst. Zo registreren we goed wie er wanneer op bezoek is zodat contacten in beeld blijven ;
 •  Indien u in de afgelopen 14 dagen positief bent getest op Corona dan bent u verplicht dit aan de afdeling te melden.

Met deze afspraken hopen we de balans tussen welzijn, welbevinden, gezondheid en veiligheid van zowel onze cliënten, u als naaste en onze medewerkers zorgvuldig te hebben gewogen. Het is voor alle betrokkenen een heftige, verdrietige, intensieve en soms ook bijzondere tijd geweest. We gaan nu stap voor stap, op anderhalve meter, de deuren weer open doen. We rekenen op uw medewerking en begrip. Voor nu wensen we u vooral mooie momenten toe waarin u elkaar weer kunt zien en bezoeken, om het zo broodnodige contact weer te kunnen ervaren.