Lettergrootte veranderen

Basisregels Corona

4 december 2020

Mondneusmasker verplicht op alle locaties

Vanaf 1 december geldt er in Nederland een plicht op het dragen van een mondneusmasker in openbare ruimten. Het managementteam van Zorggroep Apeldoorn heeft besloten om het dragen van een mondneusmaker op alle locaties te verplichten. Daarbij blijven de basisregels van kracht. Nog even op een rijtje:

 • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht. Het mondneusmasker ligt bij binnenkomst klaar en u gebruikt géén zelfgemaakt of meegebracht mondneusmasker. Dit geldt voor iedereen ouder dan 13 jaar.
 • Bij binnenkomst vult u de checklist in. Bent u positief getest of in contact geweest met een positief getest persoon dan kunnen wij u helaas niet ontvangen.
 • Per dag maximaal 2 bezoekers per cliënt welkom
 • Bezoek vindt plaats op de eigen kamer, in de zitjes op de locaties of buiten op een rustige plek. Vermijd zoveel mogelijk drukke plekken
 • De RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand worden gerespecteerd

Het Managementteam

 

---- 

18 november 2020

Update Corona: Aantal bezoekers blijft hetzelfde
 
Dinsdag 17 november was weer een persconferentie. Het managementteam van Zorggroep Apeldoorn heeft besloten om het aantal bezoekers per cliënt per dag op twee te houden.


Vanaf vrijdag 13 november 2020 geldt dat een cliënt 2 bezoekers per dag mag ontvangen. Het MT heeft besloten vast te houden aan deze basisregel.

Bij de persconferentie is aangegeven dat je maximaal 3 mensen per dag thuis mag ontvangen. Zorggroep Apeldoorn continueert de bestaande praktijk van 2 bezoekers per cliënt per dag. We werken in lijn met landelijk beleid aan het beheersbaar houden van de besmettingen binnen Zorggroep Apeldoorn. Omdat we zien dat we nu al te maken hebben met aanzienlijke bezoekersstromen continueren we de bestaande lijn. Dit met het oog op de veiligheid van cliënten, hun naasten en medewerkers.

In dit vorige bericht 'Aanpassing basisregels Corona' vindt u meer informatie over de basisregels.

Het Managementteam

 

 -----

 

11 november 2020

Aanpassing basisregels Corona

De maatregelen rondom Corona zijn de laatste tijd weer aangescherpt. De landelijke richtlijnen zorgen er voor dat we ook voor Zorggroep Apeldoorn e.o. een aanpassing doen in onze basisregels Corona.

Vanaf vrijdag 13 november 2020 geldt dat een cliënt 2 bezoekers per dag mag ontvangen in plaats van 1-2 bezoekers per keer.

Wij snappen dat dit ingrijpend is voor u als naasten en voor uw familielid. Toch moeten wij deze keuze maken voor de veiligheid van onze cliënten, uw en onze veiligheid.

Basisregels Corona

 1. De bezoeker checkt zijn/haar gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
 2. Mocht de bezoeker positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon dient dat onmiddellijk aan de afdeling gemeld te worden;
 3. Bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek te houden;
 4. Per dag mogen maximaal 2 bezoekers per cliënt op bezoek komen;
 5.  Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
 6. We vragen u een mondneusmasker te dragen en deze (gelijk bij binnenkomst) op te zetten op de locatie van Zorggroep Apeldoorn. De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt, liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen. U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers.
  Wij hopen dat u uw verantwoordelijkheid neemt en niet de gezondheid van anderen in gevaar wilt brengen.
 7. Het bezoek laten we AVG-proof een formulier invullen conform het voorbeeld van de RIVM, waarmee we de ingangscontrole nog beter kunnen volgen. De bezoeker vult zijn/haar naam in op dit formulier bij de ingang en verklaart daarmee ook dat hij/zij gezond is en geen corona-achtige klachten heeft.
  Hierop zal geen controle plaatsvinden. We gaan uit van de verantwoordelijkheid van eenieder;
 8. De routing op de hoofdlocaties wordt eveneens aangepast, zodat het bezoekersverkeer binnen deze locaties nog beter beheerst gaat worden (de in- uitgang voor bezoekers wordt gescheiden);
 9. De bezoeker volgt de aanwijzingen van het personeel op.

Vragen?
De veel gestelde vragen staan daar ook beantwoord. Staat uw vraag hier niet tussen, dan kunt u deze mailen naar coronavraag@zgapeldoorn.nl


We rekenen op uw medewerking en danken u voor uw getoonde geduld en begrip.


Het managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.

---------------------


1 oktober 2020

Deze week is er weer een persconferentie geweest over de corona situatie in Nederland. Op basis van de inhoud van deze persconferentie, de huidige situatie binnen ZGA en de regionale situatie (Apeldoorn e.o.) brengen we onderstaande punten graag bij u onder de aandacht. Als ingangsdatum voor deze punten nemen we vanochtend 9.00 uur (donderdag 1 oktober).

Dringend advies om mondneuskapjes te dragen in alle locaties van Zorggroep Apeldoorn
Het MT geeft alle medewerkers en bezoekers van ZGA het dringende advies om in alle locaties van Zorggroep Apeldoorn e.o. een mondneuskapje te dragen.
We lopen hiermee vooruit op het formele advies dat het RIVM volgende week gaat uitbrengen over een landelijke mondkapjesplicht, maar het lijkt ons verstandig in de huidige situatie en in het kader van duidelijkheid.

Bezoek/aantal bezoekers per cliënt
Alertheid en waakzaamheid blijven geboden. Dat betekent nogmaals dat we verwachten dat familie en naasten van onze cliënten zich aan de volgende basisregels houden:

 1. De bezoeker checkt zijn/haar gezondheid voordat de locatie wordt betreden (zie hiervoor de triage vragenlijst op onze website);
 2. Mocht de bezoeker positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon dient dat onmiddellijk aan de afdeling gemeld te worden;
 3. Bezoekers dienen zich aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek te houden;
 4. Dit betekent dat per keer 1 of 2 bezoekers langs kunnen komen, omdat de 1,5 meter op de kamer anders niet haalbaar is;
 5. Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
 6. We vragen u een mondneusmasker te dragen en deze (gelijk bij binnenkomst) op te zetten op de locatie van Zorggroep Apeldoorn. De mondneusmaskers die u hiervoor gebruikt, liggen bij binnenkomst klaar. Ze zijn van het type IIR zodat we onze omgeving goed kunnen beschermen. U gebruikt dus géén zelfgemaakte of meegebrachte mondneusmaskers.
  Wij hopen dat u uw verantwoordelijkheid neemt en niet de gezondheid van anderen in gevaar wilt brengen.
 7. Het bezoek laten we AVG-proof formulier invullen conform het voorbeeld van de RIVM, waarmee we de ingangscontrole nog beter kunnen volgen. De bezoeker vult zijn/haar naam in op dit formulier bij de ingang en verklaart daarmee ook dat hij/zij gezond is en geen corona-achtige klachten heeft. Hierop zal geen controle plaatsvinden. We gaan uit van de verantwoordelijkheid van eenieder;
 8.  De routing op de hoofdlocaties wordt eveneens aangepast, zodat het bezoekersverkeer binnen deze locaties nog beter beheerst gaat worden (de in- uitgang voor bezoekers wordt gescheiden);
 9. De bezoeker volgt de aanwijzingen van het personeel op.

Besmetting
Mocht sprake blijken van een nieuwe of vermoede besmetting op een specifieke afdeling, dan zal het bezoek aan die betreffende persoon op die afdeling uitgesteld worden. In overleg met de afdeling en behandelend artsen kan er in die situatie gekeken worden naar de inzet van de ‘Kom op Visite Kar’ en Persoonlijke Beschermingsmiddelen om bezoek op een veilige en gecontroleerde wijze toch mogelijk te maken.

We rekenen op uw medewerking en danken u voor uw getoonde geduld en begrip.


Bij de meest gestelde vragen vindt u antwoorden op vragen die u wellicht hebt. Staat uw vraag (met antwoord) hier niet bij, mailt u dan naar coronavraag@zgapeldoorn.nl.

Het managementteam Zorggroep Apeldoorn e.o.


30 juni 2020

Wij zijn heel blij u te berichten dat Zorggroep Apeldoorn e.o. -op basis van de persconferentie van 24 juni jongstleden- met ingang van 1 juli 2020 de bezoekregeling aanpast. Bezoek op alle locaties en afdelingen is vanaf 1 juli als vanouds weer toegestaan!

Zorggroep Apeldoorn e.o. zal de komende periode beeldbellen en andere vergelijkbare contactmogelijkheden blijven faciliteren om de bezoeken te doseren.

Bezoekregels
We zijn uiteraard ontzettend blij met deze vervolgstap. Echter dienen we alert en zorgvuldig te blijven. Dat betekent dat we verwachten dat u zich aan de volgende basisregels houdt:
• Check uw gezondheid voordat u de locatie betreedt (gebruik hiervoor onze triagelijst)
• Mocht u positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon meld het dan onmiddellijk aan de afdeling;
• Houd u aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek;
• Kom bij voorkeur met 1 of 2 bezoekers per keer langs, omdat de 1,5 meter op de kamer anders niet haalbaar is;
• Bezoek vindt zoveel mogelijk plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
• Wanneer de 1,5 meter bij bezoek niet gewaarborgd kan worden, dan adviseren wij een mondkapje te dragen;
• U vult uw naam in op de intekenlijst bij de ingang en verklaart daarmee ook dat u gezond bent en geen corona-achtige klachten heeft;
• U volgt de aanwijzingen van het personeel op;
• Zodra er een nieuwe of vermoede besmetting op een specifieke afdeling wordt geconstateerd, zal het bezoek aan de betreffende persoon op die afdeling uitgesteld worden. In overleg met de afdeling en behandelend artsen kan er in die situatie gekeken worden naar de inzet van de ‘Kom op Visite Kar’ en persoonlijke beschermingsmiddelen om bezoek op een veilige en gecontroleerde wijze toch mogelijk te maken.

We rekenen op uw medewerking en wensen u veel mooie bezoekmomenten toe!


Met vriendelijke groeten,
Het managementteam18 juni 2020

Versoepeling bezoekregeling per 15 juni

Vorige week heeft de overheid laten weten dat het aantal vaste bezoekers aan onze bewoners/cliënten uitgebreid mag worden per 15 juni. Dat stemt ons blij. De nabijheid van naasten draagt bij aan de levenskwaliteit en het welzijn van onze bewoners/cliënten.

Algemene bezoekregels
De versoepeling van de bezoekregeling op onze locaties doen we op basis van de landelijke richtlijnen van het kabinet en het RIVM. 

We kennen een aantal standaard afspraken:
• Iedere bewoner/cliënt mag twee vaste bezoekers ontvangen.
• Bezoek is alleen mogelijk op afspraak. De twee bezoekers mogen gezamenlijk en afzonderlijk komen.
• De bezoeker is vrij van klachten die kunnen duiden op het covid-19 virus. Het bezoek wordt geannuleerd indien de bezoeker (of huisgenoot) corona-achtige klachten heeft.
• De bezoeker vult voorafgaand aan het bezoek een checklist en de bezoekerslijst in. Na het bezoek tekent de bezoeker deze af. Zo registreren we goed wie wanneer op bezoek is. Contactonderzoek nadien is hiermee goed te doen.
• De bezoeker betracht goede handhygiëne (handen wassen of met alcohol desinfecteren).
• Indien de 1,5 meter niet gevolgd kan worden, doet de bezoeker een mondkapje op en draagt dit de gehele bezoektijd.

Bezoekregels kunnen per afdeling verschillen
De duur en frequentie van het bezoek is maatwerk en kan per afdeling verschillen. Het is door de afdelingen zelf ontwikkeld, waarbij de zorgteams hebben gekeken naar de doelgroep en de specifieke behoeften van de doelgroep. Ook is rekening gehouden met de (on) mogelijkheden van de locatie.
Onze zorgteams hebben alle eerste contactpersonen een persoonlijk bericht gestuurd over de versoepelde bezoekregeling van hun naaste.

Regel uw bezoek via de bezoek-reserveerlijn: 055-549 51 47

Bezoek kan alleen op afspraak. Voor het inplannen van een bezoekafspraak belt u onze speciale bezoek-reserveerlijn. Telefoonnummer: 055-549 51 47. 

Eigen verantwoordelijkheid
Alle bezoekers vragen wij zelf verantwoordelijkheid te nemen. Zowel voor zichzelf als voor anderen. Volg de hygiënemaatregelen van het RIVM: 1,5 meter afstand, handen wassen en niezen in de ellenboog. Kom niet op bezoek als u zich niet fit voelt of als één van uw huisgenoten zich niet fit voelt. We willen de kans op een eventuele corona-uitbraak zo klein mogelijk houden, want dan is bezoek op de desbetreffende afdeling tijdelijk niet mogelijk. Volg de basisregels en instructies van onze medewerkers alstublieft.
In de komende periode worden de bezoekplannen continu geëvalueerd en waar nodig aangepast. Eventuele wijzigingen worden direct gecommuniceerd.

Tot besluit
We zijn blij met de verruiming van de bezoekregels. We wensen bewoners, cliënten, hun familie en hun naasten mooie contactmomenten toe!

 25 mei 2020

Na vele weken is het dan eindelijk zover! Er zijn, passend bij het kader en de regels waar we aan moeten voldoen, in volle vaart en met grote inzet en creativiteit per afdeling plannen gemaakt voor contact én bezoek.

Zoals in eerdere berichten aangegeven, gaat dit stap voor stap. Voor sommigen kan het niet snel genoeg gaan en dat is heel begrijpelijk, voor anderen voelt het nog onwennig na zoveel weken van bezoekverbod nu naar verruiming te gaan. 


Voor Zorggroep Apeldoorn en omstreken staat de menselijke maat, maar ook zorgvuldigheid centraal. Daarom is er per afdeling een plan voor maatwerk ontwikkeld. Deze plannen zijn ontwikkeld passend bij de behoefte, de doelgroep en rekening houdend met de locatie. Ze zijn besproken met de afdeling, de behandelend arts, de OR en de lokale Cliëntenraden. U wordt als familie / naasten door de afdeling geïnformeerd over de mogelijkheden.

Bezoekregels

We zijn ontzettend blij dat we deze stap kunnen zetten. Dat vraagt van ons allen ook alertheid en zorgvuldigheid. Dat betekent dat we verwachten dat u zich aan de volgende basisregels houdt:

 •  U ziet toe op een goede handhygiëne en probeert tijdens het bezoek zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand te houden; Indien anderhalve meter afstand houden tijdens het bezoek niet haalbaar is dan dient u gebruik te maken van een mondkapje;
 •  Bij klachten is er geen bezoek mogelijk;
 •  U volgt ten allertijden de instructies van onze medewerkers op;
 •  Bezoek is voorlopig alleen mogelijk op afspraak. In de berichten van de afdeling hoort u hoe dat voor uw afdeling geregeld is;
 •  Voorafgaand aan elk bezoek dient u een vragenlijst door te nemen en de instructies daarin op te volgen als u klachten heeft of als u onverhoopt klachten ontwikkelt na uw bezoek. Degene die u ontvangt zal u vragen naar de uitkomst van deze checklist en dit noteren op de planningslijst. Zo registreren we goed wie er wanneer op bezoek is zodat contacten in beeld blijven ;
 •  Indien u in de afgelopen 14 dagen positief bent getest op Corona dan bent u verplicht dit aan de afdeling te melden.

Met deze afspraken hopen we de balans tussen welzijn, welbevinden, gezondheid en veiligheid van zowel onze cliënten, u als naaste en onze medewerkers zorgvuldig te hebben gewogen. Het is voor alle betrokkenen een heftige, verdrietige, intensieve en soms ook bijzondere tijd geweest. We gaan nu stap voor stap, op anderhalve meter, de deuren weer open doen. We rekenen op uw medewerking en begrip. Voor nu wensen we u vooral mooie momenten toe waarin u elkaar weer kunt zien en bezoeken, om het zo broodnodige contact weer te kunnen ervaren.