Lettergrootte veranderen

Hoe kunt u een aanvraag doen om de heilige communie te ontvangen?

Op de grotere locaties zijn er regelmatig katholieke vieringen waarin de communie uitgereikt wordt. In verpleeg- en reactiveringscentrum Randerode is om de veertien dagen een katholieke viering, in verpleeghuis Casa Bonita op de laatste zondag van de maand. In dependance Twello is elke maand een doordeweekse katholieke viering. Mocht u het op prijs stellen om op weekdagen de communie te ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan de verpleging of aan de dienst geestelijke zorg? Dit is ook mogelijk via de receptie of via "Hoe bereikt u de geestelijke verzorgers?" In overleg zal dan gezocht worden naar mogelijkheden en zullen er afspraken gemaakt worden.