Lettergrootte veranderen

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Om de deskundigheid en kwaliteit van specialistische zorg- en behandeling van cliënten te garanderen, wordt er binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken onder andere gewerkt met een aantal gespecialiseerde verpleegkundigen.

Parkinson-verpleegkundige

De Parkinson-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor cliënten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme.

Wie aan de ziekte van Parkinson of parkinsonisme lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor uitgebreide informatie over de ziekte van Parkinson en parkinsonisme verwijzen wij naar de website van de Parkinson vereniging https://www.parkinson-vereniging.nl  

De Parkinson-verpleegkundige geeft antwoord op praktische vragen en problemen die verband houden met de ziekte en overlegt met andere hulpverleners zoals de verpleging, de betrokken arts(en), de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist en de diëtiste. Alle zorgverleners van Zorggroep Apeldoorn en omstreken die zich gespecialiseerd hebben in parkinsonzorg, zijn verbonden met ParkinsonNet (http://www.parkinsonnet.nl) en volgens landelijke richtlijnen geschoold in het behandelen van cliënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme.

De Parkinson-verpleegkundigen van Zorggroep Apeldoorn en omstreken zijn bereikbaar via: parkinsonzorg@zgapeldoorn.nl

Verpleegkundig wond- en decubitusconsulent

Goede wond- en decubituszorg, alsmede preventie hiervan, vraagt nauwe samenwerking van alle betrokkenen. Wond- en decubituszorg is een basiszorg die door medici en zorgmedewerkers gegeven wordt, waarbij zij ondersteund kunnen worden door ergotherapeuten, fysiotherapeuten en diëtisten. Voor uitgebreide informatie over wond- en decubituszorg verwijzen wij u naar https://www.decubitus-nederland.nl

Onze verpleegkundig wond- en decubitusconsulenten zijn verbonden met WCS Woundcare Consultant Society – kenniscentrum wondzorg (www.wcs.nl), en zijn volgens landelijke richtlijnen geschoold in het behandelen van cliënten met (decubitus)wonden.

De verpleegkundig wond- en decubitusconsulent werkzaam binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken is: Suzanne Wagenaar, zij is bereikbaar via: wondendecubituszorg@zgapeldoorn.nl


Stomaverpleegkundige

Stomazorg is een breed begrip. Het gaat niet alleen om de zorg die voorafgaand, tijdens en direct na de operatie wordt gegeven in een ziekenhuis, maar ook om de dagelijkse zorg voor de stoma.

Voor een goede kwaliteit van leven is het van belang dat het juiste materiaal gebruikt wordt. Ook hygiëne is belangrijk. Het tijdig herkennen van problemen met en rond de stoma voorkomt nare complicaties. Voor uitgebreide informatie over stomazorg verwijzen wij naar de website van de stomavereniging http://www.stomavereniging.nl/

De stomaverpleegkundige binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken is verbonden met de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en is volgens landelijke richtlijnen geschoold in het behandelen van cliënten met een stoma.

De stomaverpleegkundige werkzaam binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken is: Gerda van Amstel – van der Valk, zij is bereikbaar via stomazorg@zgapeldoorn.nl