Lettergrootte veranderen

Raad van Toezicht

De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.). De Raad van Toezicht is als werkgever verantwoordelijk voor de aanstelling van de Raad van Bestuur. Verder ziet zij toe op het bestuur en beleid van ZGA e.o. en fungeert tevens als klankbord voor de Raad van Bestuur. Nadere informatie over onder andere de samenstelling, het profiel, het reglement en werkwijze van de Raad van Toezicht is beschreven in het toezichtkader Raad van Toezicht ZGA e.o.

Raad van Bestuur

De raad van Bestuur is dhr. Erwin Höppener. Hij wordt ondersteund door het Centraal Managementteam bestaande uit Manager Wonen en Zorg, manager Beheer, Manager P&O, manager FZ, manager Zorg & Kwaliteit en de manager Behandel- en expertisecentrum. De raad van Bestuur ontvangt het beloningsbeleid vastgesteld door de NVZD.