Lettergrootte veranderen

Onderzoek naar cliënten waardering

Iedere 2 jaar laten we door een onafhankelijk extern bureau de waardering van onze cliënten met behulp van de CQ-index meten. De CQ-index is een gestandaardiseerde methode om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. We vinden het belangrijk te weten wat er goed gaat, maar zeker ook welke punten nog aandacht verdienen. Het laatste onderzoek heeft in 2014 plaatsgevonden.

Realtime metingen

Daarnaast verrichten we tussentijds zelf ook realtime metingen en krijgen daardoor snel inzicht in de kwaliteit van de geboden zorg. We kunnen dan meteen inspelen op eventuele klachten, waardoor we onze dienstverlening snel verder kunnen verbeteren.

www.opinionmeter.nl